Evalwazzjoni tar-Riskju

Hemm raġunijiet tajbin għal dan. Jekk il-proċess tal-evalwazzjoni tar-riskju - il-bidu ta' approċċ għall-ġestjoni tas-saħħa u s-sigurtà - ma jsirx sew jew ma jsir xejn, il-probabilità hi li l-miżuri preventivi xierqa ma jkunux identifikati jew stabbiliti.

Kull sena, miljuni ta' persuni fl-UE iweġġgħu fuq ix-xogħol, jew iġarrbu ħsara serja għal saħħithom fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk l-evalwazzjoni tar-riskju hija daqshekk importanti, bħala s-soluzzjoni għal postijiet tax-xogħol siguri. L-evalwazzjoni tar-riskju hija proċess dinamiku li jippermetti lill-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet biex iħaddmu politika proattiva ta' kif jiġu trattati r-riskji fuq il-post tax-xogħol.

Għal dawn ir-raġunijiet, huwa importanti li l-intrapriżi ta' kull tip u daqs jagħmlu evalwazzjonijiet regolari. Evalwazzjoni tar-riskju kif suppost, fost l-oħrajn tinkludi, assigurazzjoni li r-riskji rilevanti kollha jiġu kkunsidrati (mhux dawk immedjati jew ovvji biss), il-kontroll tal-effiċjenza tal-miżuri ta' sigurtà adottati, id-dokumentazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni u reviżjoni regolari tal-evalwazzjoni sabiex tinżamm aġġornata regolarment.

L-aktar leġiżlazzjoni Ewropea importanti rilevanti għall-evalwazzjoni tar-riskju hija d- Direttiva Qafas 89/391. Din id-Direttiva ġiet trasposta fil-legiżlazzjoni nazzjonali. Madankollu, l-Istati Membri, għandhom id-dritt li jintroduċu dispożizzjonijiet aktar stretti sabiex jipproteġu lill-ħaddiema tagħhom (għal din ir-raġuni għandek tikkonsulta l-leġiżlazzjoni speċifika relatata mal-evalwazzjoni tar-riskju f' pajjiżek).

Il-Kummissjoni Ewropea provdiet gwida importanti biex tgħin lill-Istati Membri, kif ukoll lil dawk li jħaddmu kif ukoll lill-impjegati, sabiex jaqdu d-doveri tagħhom ta' evalwazzjoni tar-riskju, kif stabbiliti fid-Direttiva Qafas 89/391. L-informazzjoni provduta f'din it-taqsima hija bbażata fuq din il-gwida.

Definizzjonijiet

Perikli

Periklu jista' jkun kwalunkwe ħaġa - kemm materjal tax-xogħol, apparat, metodi jew prattiċi ta' xogħol - li għandha l-potenzjal li tikkawża ħsara.

Riskji

Riskju huwa l-possibilità, kbira jew żgħira, li xi ħadd jista' jsofri ħsara minn xi periklu.

Evalwazzjoni tar-Riskju

L-Evalwazzjoni tar-riskju hija proċess li jivvaluta r-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema minn perikli fuq il-post tax-xogħol. Hija eżaminazzjoni sistematika tal-aspetti kollha tax-xogħol li tikkunsidra:

  • x'jista' jikkawża korriment jew ħsara

  • jekk il-perikli jistgħux jiġu eliminati u, jekk le,

  • x'miżuri preventivi jew protettivi hemm jew għandhom jitħaddmu sabiex jikkontrollaw ir-riskji.