You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Financieringsmogelijkheden

Om de OiRA-partners te helpen bij het verkrijgen van de financiering die zij nodig hebben om OiRA toe te passen, biedt EU-OSHA regelmatig informatie aan over financieringsmogelijkheden voor initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU. De financieringsgids 'EU-OSHA Funding Guide' is de meest recente publicatie van EU-OSHA over EU-financieringsmogelijkheden voor belanghebbenden van EU-OSHA.

De gids is bedoeld om alle belanghebbenden van EU-OSHA te helpen passende financieringsmogelijkheden te vinden. De gids moet de verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van financiering op EU-niveau onder de aandacht brengen, van financiering voor VGW-onderzoek tot financiering voor activiteiten die worden geleid door openbare instellingen en voor projecten die door diverse sociale partners zijn opgestart.

Speciale aandacht gaat uit naar de financieringsmogelijkheden voor gezamenlijke initiatieven in de verschillende lidstaten van de EU (waaraan vaak ook de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie en de kandidaat-lidstaten deelnemen). Daarnaast bevat de gids een gedeelte over nationale financiering uit hoofde van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor diverse lidstaten.