Wetgeving

Het belangrijkste onderdeel van de Europese wetgeving op het gebied van risicobeoordeling is Kaderrichtlijn 89/391/EEG. Deze richtlijn vormt een kader, met “algemene beginselen betreffende de preventie van beroepsrisico's… alsmede algemene regels voor de tenuitvoerlegging van die beginselen” (art. 1.2.). Werkgevers worden verantwoordelijk gesteld voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in elk aspect van het werk, en risicobeoordeling is een integraal aspect van dit verplichte beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (arbeidsgerelateerd veiligheids- en gezondheidsbeheer). Volgens de richtlijn is risicobeoordeling het uitgangspunt van een uitgebreid arbeidsgerelateerd veiligheids- en gezondheidsbeheerproces. Risicobeoordeling speelt een centrale rol omdat ze werkgevers in staat stelt maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te beschermen. 

De kaderrichtlijn is omgezet in nationale wetgeving. Lidstaten hebben echter het recht strengere voorwaarden te stellen om hun werknemers te beschermen (raadpleeg daarom de specifieke wetgeving op het gebied van risicobeoordeling in uw land).