You are here

Finnish Institute of Occupational Health - Finland

Contactgegevens
Lemminkaisenkatu 14-18 B
FI-20520
Turku
Finland
Website:
Dedicated OiRA website:
Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk is een netwerkorganisatie die beschikt over een ‘focal point’ in elke EU-lidstaat, in de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en in de kandidaat- en potentiële kandidaat-lidstaten. U kunt hier contact opnemen met uw nationale focal point.
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
30/09/2016
Wegvervoer
Finland
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!
OiRA Tools
Maanteiden tavaraliikenne
30/09/2016
Wegvervoer
Finland
Finnish

Road transport

For the small-scale enterprises of the road transport is offered a web-based, cost-free and easy-to-use tool, OiRA (Online Interactive Risk Assessment) for the risk assessment at the workplace. The goal is to promote the safety culture of the companies in the road transport sector and also increase the systematic carry out of the risk assessment process. Good working environment secures the result!