You are here

FPS Employment, Labour and Social Dialogue - België

Contactgegevens
Rue Ernest Blerotstraat 1
1070
Brussel-Bruxelles
België
Algemeen telefoonnummer:
022334228
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
OSH_005169 resized_1.jpg
07/09/2018
Landscape service activities
België
Dutch

Parken en tuinen

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
OSH_005169 resized_0.jpg
07/09/2018
Landscape service activities
België
French

Landscape service activities

OiRA landscape service activities has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the work site, dealing with machinery, exposure to dangerous substances and other specific activities. Apart from the risk assesment itself, there a lot of tips on ergonomics, work organisation, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
View all the tools
Nieuws
BEtoolperformancesector.png
21/06/2018
The Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue (FPS Employment) has launched four OiRA tools in cooperation with the national social partners.Meer weergeven
BE OiRA tool in the bakery sector_DAL.png
04/12/2017
The FPS Employment, Labour and Social Dialogue in collaboration with the social partners has developed a new OiRA tool in French and in Dutch language to keep improving the working conditions of workers employed in the bakery industry.Meer weergeven
View all
OiRA Tools
OSH_005169 resized_1.jpg
07/09/2018
Landscape service activities
België
Dutch

Parken en tuinen

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
OSH_005169 resized_0.jpg
07/09/2018
Landscape service activities
België
French

Landscape service activities

OiRA landscape service activities has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the work site, dealing with machinery, exposure to dangerous substances and other specific activities. Apart from the risk assesment itself, there a lot of tips on ergonomics, work organisation, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
Live Performance - productions_BE.png
11/06/2018
Live-uitvoeringen - producties
België
Dutch

Podiumkunsten - Productiegezelschappen

OiRA Podiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
Live Performance - venues_BE.png
11/06/2018
Live-uitvoeringen - locaties
België
Dutch

Podiumkunsten - Locaties

OiRA Podiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
Live Performance - productions_BE_0.png
11/06/2018
Live-uitvoeringen - producties
België
French

Live performance - Productions

OiRA Life performance - productions has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the stage environment, stage related works, special elements used on stage, props, costumes, make-up and wigs, rehearsal, artists, the public and extra’s and so on. Apart from the risk analysis itself, a lot of tips are given on ergonomics, material, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
Live Performance - venues_BE_0.png
11/06/2018
Live-uitvoeringen - locaties
België
French

Live performance - Venues

OiRA Life performance - venues has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the stage environment, stage related works, special elements used on stage, props, costumes, make-up and wigs, rehearsal, artists, the public and extra’s and so on. Apart from the risk analysis itself, a lot of tips are given on ergonomics, material, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
BE OiRA tool in the bakery sector_DAL.png
27/11/2017
Bakeries
België
Dutch

Bakkers

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Bakkers werden de mogelijke risico’s in de bakkerijsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico op farinose, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, Alimento (de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid), en FOD WASO.
BE OiRA tool in the bakery sector_DAL_0.png
27/11/2017
Bakeries
België
French

Bakeries

During the development of the Belgian tool OiRA bakeries, the potential risks associated with the bakers ' sector have been put under the microscope and have shown that companies need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to slips and trips, farinose, risks related to the customer, etc. The OIRA Bakery tool is the result of an intensive collaboration between the employers ' and trade unions ' organisations in the bakery sector, Foodo (food industry adviser) and SPF Emploi.
BE_OiRA tool_FR_NL_cropped_0.jpg
02/05/2017
Schoonmaakdiensten
België
Dutch

Schoonmaak

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Hout werden de mogelijke risico’s in de schoonmaaksector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun schoonmakers geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico’s bij schoonmaken op hoogte, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA schoonmaak kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het ABVV, het ACV en de ABSU.
cleaning_cropped_2_0.jpg
02/05/2017
Schoonmaakdiensten
België
French

Cleaning

During the development of the Belgian tool 'OiRA Cleaning', the potential risks associated with the cleaning industry have been put under the microscope and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to slips and trips, cleaning at height, the client and so on. 'OiRA Cleaning' is the result of intensive collaboration between FPS Employment, Labour and Social Dialogue, the CSC, the FGTB and the UGBN.
OSH_000778_0_cropped_0.png
14/10/2016
Horeca
België
Dutch

HORECA

This online tool allows small Horeca companies to assess the risks for the well-being faced by employees at work. OiRA Horeca is the result of an intensive collaboration between the workers' and employers' organisations of the Horeca sector, Horeca Fund, Prevent and the FPS Employment, Labour and Social Dialogue.
OSH_000778_0_cropped.png
14/10/2016
Horeca
België
French

HORECA

This online tool allows small Horeca companies to assess the risks for the well-being faced by employees at work. OiRA Horeca is the result of an intensive collaboration between the workers' and employers' organisations of the Horeca sector, Horeca Fund, Prevent and the FPS Employment, Labour and Social Dialogue.
OSH_001547_2.jpg
14/10/2016
Haarverzorging
België
Dutch

Kappers

De eerste OiRA tool in België werd gecreëerd voor de kapperssector en kwam tot stand door een intense en vruchtbare samenwerking tussen de kapperssector, de werkgevers-en werknemersorganisaties en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Prevent heeft hier ook toe bijgedragen met de technische ondersteuning.
woodworking_sector_0.jpg
14/10/2016
Houtbewerking
België
Dutch

Hout

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Hout werden de mogelijke risico’s in de houtsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op blootstelling aan lawaai en (hout)stof en het gebruik van gevaarlijke producten. OiRA hout kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het ABVV, het ACV, de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel, Fedustria, de Houtunie Houtbewerkers, NFZ (Nationale Federatie der Zagerijen), NUHOS (Nationale Unie Houtsector), TCHN (Technisch Centrum der Houtnijverheid) en Prevent (technische ondersteuning).
OSH_000333_0.jpg
14/10/2016
Bouwnijverheid
België
French

Construction

OiRA Construction has been developed for and by the construction sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as site work, subcontracting, the diversity of profiles of workers and activities, and special requirements in terms of security coordination. These risks are related to work done at height, exposure to noise, vibration and dust, the manual handling of loads and the use of hazardous products. OiRA Wood is the result of an intensive collaboration between FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Constructiv, the FGTB, the CGSLB, CCS, Bouwunie the Construction Confederation and FEMA.
OSH_001547_1.jpg
14/10/2016
Haarverzorging
België
French

Hairdressing

The first OiRA tool developed in Belgium was designed specifically for the hairdressing sector. It is the result of intense work and rewarding cooperation between workers’ and employers’ organizations in the hairdressing sector and the SPF ETCS. Prevent has also contributed its technological support.
woodworking_sector.jpg
14/10/2016
Houtbewerking
België
French

Woodworking

During the development of the Belgian tool OiRA Wood, the potential risks associated with the timber industry have been put under the microscope and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to exposure to noise and dust (wood), and the use of hazardous products. OiRA Wood is the result of intensive collaboration between FPS Employment, Labour and Social Dialogue, the CSC, the CTIB (the Technical Centre for Wood Industry), the FBCIB (Belgian Federation of Timber Import Trade), Fedustria (Belgian Federation of the textile industry, wood and furniture), the FGTB, the NSF (National Federation of sawmills), the United Hout, Prevent (technical support), the UNEBO (National Union of Enterprises of Wood).
OSH_000333.jpg
14/10/2016
Bouwnijverheid
België
Dutch

Bouw

OiRA Bouw werd ontwikkeld voor en door de bouwsector. De tool is dan ook aangepast aan de specifieke kenmerken van de sector, zoals werken op een werf, onderaanneming, de diversiteit van de profielen van de werknemers en de activiteiten en de bijzondere verplichtingen op het vlak van veiligheidscoördinatie. De risico's die aan bod komen, hebben onder meer te maken met werken op hoogte, de blootstelling aan geluid, trillingen en stof, het manueel hanteren van lasten en het gebruik van gevaarlijke producten. OiRA hout kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Constructiv, het ABVV, het ACLVB, het ACV, Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA.
Nieuws
BEtoolperformancesector.png
21/06/2018
The Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue (FPS Employment) has launched four OiRA tools in cooperation with the national social partners.Meer weergeven
BE OiRA tool in the bakery sector_DAL.png
04/12/2017
The FPS Employment, Labour and Social Dialogue in collaboration with the social partners has developed a new OiRA tool in French and in Dutch language to keep improving the working conditions of workers employed in the bakery industry.Meer weergeven
BE_OiRA tool_FR_NL_cropped.jpg
03/05/2017
The FPS Employment, Labour and Social Dialogue in collaboration with the CSC, the FGTB and the UGBN, has developed two new OiRA tools in French and in Dutch language to keep improving the working conditions of workers employed in the cleaning...Meer weergeven