You are here

Tools

De hierna aangeboden sectorale OiRA-tools zijn bedoeld om micro- en kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. De tools kunnen gratis worden gedownload en zijn eenvoudig toegankelijk door op de betreffende hyperlink te klikken. Elke hyperlink gaat vergezeld van een korte beschrijving van de tool en de naam van de OiRA-partner die de tool heeft ontwikkeld. De tools kunnen per land, taal en sector worden doorzocht.

Toggle search
Toggle search
Toon 1 - 10 van 242
1-17 F-A 300.jpg
13/01/2021
Live-uitvoeringen
Finland
Fins

Live performance

This OiRA risk assessment for the performing arts helps to identify the main occupational risks, to eliminate or reduce the harm caused by them by various measures, and to print an action plan in the reporting section.

Tämä esittävän taiteen OiRA -riskinarviointi auttaa tunnistamaan työhön liittyvät keskeisimmät vaara-, haitta- ja kuormitustekijät, poistamaan tai vähentämään niistä aiheutuvaa haittaa erilaisin toimenpitein sekä raportointiosiossa tulostamaan työsuojelun toimintaohjelman.

1-18 F-A 300.jpg
22/12/2020
Industrie
Metaalbewerking
Letland
Lets

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.

The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.

Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts metālapstrādes uzņēmumiem. Šajā nozarē bieži tiek runāts par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir darbs ar aprīkojumu vai metāla skaidas. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – abrazīvie putekļi, metināšanas aerosols, troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats un apgaismojums u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ventilācijas uzlabošanu, ugunsdrošību, darba vietu iekārtošanu, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus pārtikas ražošanā nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-10 F-A 300_0.jpg
22/12/2020
Onderwijs
Spanje
Spaans

Secondary education

1-10 F-A 300.jpg
22/12/2020
Onderwijs
Spanje
Catalaans

Secondary education

1-40b F-A 300.jpg
03/12/2020
Motorvoertuigen, reparatie en verwante activiteiten
Finland
Fins

Car and heavy duty vehicles repair and maintenance

This OiRA tool covers the main hazards and risks in car and heavy duty vehicles repair and maintenance. It’s been created for micro and small companies operating in this sector to help them managing their occupational safety and health risks. The content of this tool has been created with joint effort by the national OiRA partner the Finnish Institute of Occupational Health, the Finnish Central Organization for Motor Trades and Repairs, the Employers' Federation of Road Transport (ALT), the National Emergency Supply Agency (NESA)/Land Transport Pool, the Industrial Union, the Trade Union Pro, the Transport Workers’ Union AKT and the Centre for Occupational Safety....

childhood education_A - 300_1.jpg
30/11/2020
Onderwijs
Spanje
Catalaans

Early childhood education

childhood education_A - 300_0.jpg
30/11/2020
Onderwijs
Spanje
Spaans

Early childhood education

1-37 F-A 300.jpg
27/11/2020
Autovervoer, distributie en logistiek
Tsjechië
Tsjechisch

Road transport

1-28 F-A 300_0.jpg
27/11/2020
Industrie
Houtbewerking en verwante activiteiten
Tsjechië
Tsjechisch

Woodworking

2-2 F-A 300.jpg
27/11/2020
Bouw en onderhoud
Tsjechië
Tsjechisch

Construction

Pages