You are here

Tools

De hierna aangeboden sectorale OiRA-tools zijn bedoeld om micro- en kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. De tools kunnen gratis worden gedownload en zijn eenvoudig toegankelijk door op de betreffende hyperlink te klikken. Elke hyperlink gaat vergezeld van een korte beschrijving van de tool en de naam van de OiRA-partner die de tool heeft ontwikkeld. De tools kunnen per land, taal en sector worden doorzocht.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Toon 1 - 10 van 20
1-31 F-A 72_0.jpg
08/10/2019
Openbaar/passagiersvervoer
België
French

Autocar en autobus

OiRA Autocar en autobus werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en car sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten...

OiRA Autocar en autobus werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en car sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, ...

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

L’OiRA Autocar et autobus a été développé pour et par le secteur. Au cours de la phase de développement, les risques possibles dans le secteur de l’autobus et de l’autocar ont été analysés. Il a été insisté sur le fait que les entreprises actives dans le secteur devaient avoir davantage conscience des risques auxquels leurs chauffeurs et elles-mêmes sont confrontés.

L’outil est également adapté aux caractéristiques très spécifiques du secteur, telles que l’autobus comme lieu de travail, la sécurité et la santé du chauffeur, le dépôt ou encore le garage.

En plus d’identifier les risques, cet outil propose des solutions visant à maîtriser ceux-ci.

Il contribue à l’amélioration des conditions de vie au travail dans le secteur, ce qui a une influence positive sur la santé et la motivation des travailleurs.

 

1-31 F-A 72_1.jpg
08/10/2019
Openbaar/passagiersvervoer
België
Dutch

Autocar en autobus

OiRA Autocar en autobus werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en car sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

OiRA Autocar en autobus werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en car sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, …

Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.

1-11 F-A 72_1.png
07/09/2018
Landbouw, bosbouw en visserij
België
Dutch

Parken en tuinen

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

1-11 F-A 72_2.png
07/09/2018
Landbouw, bosbouw en visserij
België
French

Parken en tuinen

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,…

Naast de risicoanalyse...

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

OiRA Parcs et jardins a été développé pour et par le secteur. L’outil est également adapté aux caractéristiques très spécifiques du secteur, telles que la gestion du chantier, l’utilisation des machines, les produits dangereux, les travaux spécifiques,…
Outre l’analyse proprement dite des risques, l’outil donne également des conseils quant à l’ergonomie, les matériaux, l’équipement de protection individuelle etc. L’outil contribue à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur ce qui en soi facilite la santé et la motivation des travailleurs. 
1-17 F-A 72_2.jpg
11/06/2018
Live-uitvoeringen
België
French

Podiumkunsten - Productiegezelschappen

OiRAPodiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving,...

OiRAPodiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

OiRA Arts du spectacle - compagnies de production a été développé pour et par le secteur. L’outil est également adapté aux caractéristiques très spécifiques du secteur, telles que l’environnement de la scène, travaux liés à la scène, éléments spéciaux utilisés sur scène, accessoires, costumes, maquillage et perruques, répétitions, artistes, public et figurants,…

Outre l’analyse proprement dite des risques, l’outil donne également des conseils quant à l’ergonomie, les matériaux, l’équipement de protection individuelle etc. L’outil contribue à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur ce qui en soi facilite la santé et la motivation des travailleurs. 


1-17 F-A 72_1.jpg
11/06/2018
Live-uitvoeringen
België
Dutch

Podiumkunsten - Productiegezelschappen

OiRAPodiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

 

OiRAPodiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

 

1-17 F-A 72_3.jpg
11/06/2018
Live-uitvoeringen
België
Dutch

Podiumkunsten - Locaties

OiRAPodiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

 

OiRAPodiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

 

1-17 F-A 72_4.jpg
11/06/2018
Live-uitvoeringen
België
French

Podiumkunsten - Locaties

OiRAPodiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium...

OiRAPodiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,…

Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.

OiRA Arts du spectacle - lieux a été développé pour et par le secteur. L’outil est également adapté aux caractéristiques très spécifiques du secteur, telles que l’environnement de la scène, travaux liés à la scène, éléments spéciaux utilisés sur scène, accessoires, costumes, maquillage et perruques, répétitions, artistes, public et figurants,…

Outre l’analyse proprement dite des risques, l’outil donne également des conseils quant à l’ergonomie, les matériaux, l’équipement de protection individuelle etc. L’outil contribue à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur ce qui en soi facilite la santé et la motivation des travailleurs. 


1-2 F-A-72_1.jpg
27/11/2017
Voedingsmiddelenproductie en -verkoop
België
Dutch

Bakkers

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Bakkers werden de mogelijke risico’s in de bakkerijsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico op farinose, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, Alimento (de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid), en FOD WASO.


Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Bakkers werden de mogelijke risico’s in de bakkerijsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico op farinose, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, Alimento (de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid), en FOD WASO.


1-2 F-A-72_2.jpg
27/11/2017
Voedingsmiddelenproductie en -verkoop
België
French

Bakkers

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Bakkers werden de mogelijke risico’s in de bakkerijsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico op farinose, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, Alimento (de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid), en FOD WASO.

 

Au cours du développement de l’outil belge OiRA Boulangeries, les risques potentiels liés au secteur des boulangers ont été mis sous la loupe et ont démontrés que les entreprises doivent être plus attentives aux risques qu’elles encourent ainsi que leurs employeurs. Ces risques sont par exemple liés aux glissades et trébuchements, la farinose, les risques liés au client, etc. L’outil OIRA boulangerie est né d’une collaboration intensive entre les organisations patronales et syndicales du secteur de la boulangerie, Alimento (conseiller de l’industrie alimentaire) et le SPF Emploi.


Pages