You are here

Tools

De hierna aangeboden sectorale OiRA-tools zijn bedoeld om micro- en kleine ondernemingen in staat te stellen risicobeoordelingen te maken en te helpen tot een gedocumenteerde risicobeoordeling te komen die is afgestemd op hun vereisten. De tools kunnen gratis worden gedownload en zijn eenvoudig toegankelijk door op de betreffende hyperlink te klikken. Elke hyperlink gaat vergezeld van een korte beschrijving van de tool en de naam van de OiRA-partner die de tool heeft ontwikkeld. De tools kunnen per land, taal en sector worden doorzocht.

België (20)
Toggle search
Toggle search
Toon 1 - 10 van 20
autocar autobus photo BE_0.jpg
08/10/2019
Public/passenger transport
België
French

Buses and coaches

OiRA Buses and coaches has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'Buses and coaches', the potential risks associated with the sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the bus as a working environment with specific attention to the safety and security of the driver, the depot, the garage, … In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.
autocar autobus photo BE.jpg
08/10/2019
Public/passenger transport
België
Dutch

Autocar en autobus

OiRA Autocar en autobus werd ontwikkeld voor en door de sector. Tijdens de ontwikkelingsfase werden de mogelijke risico’s in de autobus en car sector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun chauffeurs geconfronteerd worden. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de bus als werkomgeving met specifieke aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de chauffeur, de stelplaats, de garage, … Naast het identificeren van de risico’s worden ook oplossingen aangereikt om deze risico’s te beheersen. Zo draagt de tool bij tot betere en veiligere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde en gemotiveerde werknemers.
OSH_005169 resized_1.jpg
07/09/2018
België
Dutch

Parken en tuinen

OiRA Parken en tuinen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals het werfbeheer, machines, gevaarlijke producten, specifieke werkzaamheden,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
OSH_005169 resized_0.jpg
07/09/2018
België
French

Landscape service activities

OiRA landscape service activities has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the work site, dealing with machinery, exposure to dangerous substances and other specific activities. Apart from the risk assesment itself, there a lot of tips on ergonomics, work organisation, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
1-17 F-A 72_2.jpg
11/06/2018
Arts & entertainment
Live Performance
België
French

Live performance - Productions

OiRA Life performance - productions has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the stage environment, stage related works, special elements used on stage, props, costumes, make-up and wigs, rehearsal, artists, the public and extra’s and so on. Apart from the risk analysis itself, a lot of tips are given on ergonomics, material, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
1-17 F-A 72_3.jpg
11/06/2018
Arts & entertainment
Live Performance
België
Dutch

Podiumkunsten - Locaties

OiRA Podiumkunsten - locaties werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
1-17 F-A 72_1.jpg
11/06/2018
Arts & entertainment
Live Performance
België
Dutch

Podiumkunsten - Productiegezelschappen

OiRA Podiumkunsten - Productiegezelschappen werd ontwikkeld voor en door de sector. De tool is dan ook aangepast aan de zeer specifieke kenmerken van de sector, zoals de podiumomgeving, podium gerelateerde werkzaamheden, speciale elementen op het podium, rekwisieten, kostuums, maquillage en pruiken, repeteren, artiesten, publiek en figuranten,… Naast de risicoanalyse worden dus ook tips gegeven voor ergonomie, materiaal, uitrusting voor persoonlijke bescherming enz. De tool draagt bij tot betere werkcondities in de sector wat op zich weer leidt tot gezonde, gemotiveerde werknemers.
1-17 F-A 72_4.jpg
11/06/2018
Arts & entertainment
Live Performance
België
French

Live performance - Venues

OiRA Life performance - venues has been developed for and by the sector. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the stage environment, stage related works, special elements used on stage, props, costumes, make-up and wigs, rehearsal, artists, the public and extra’s and so on. Apart from the risk analysis itself, a lot of tips are given on ergonomics, material, personal protection equipment etc. The tool contributes to better working conditions in the sector which will lead to healthier and more motivated workers.
1-2 F-A-72_1.jpg
27/11/2017
Food production & sale
België
Dutch

Bakkers

Tijdens de ontwikkelingsfase van de Belgische OiRA Bakkers werden de mogelijke risico’s in de bakkerijsector onder de loep genomen en werd benadrukt dat bedrijven werkzaam in de sector zich meer bewust moeten worden van de risico’s waarmee zijzelf en hun personeel geconfronteerd worden. Deze slaan bijvoorbeeld op uitglijden en struikelen, risico op farinose, risico’s verbonden aan de klant, …OiRA Bakkers kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bakkerijsector, Alimento (de opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsnijverheid), en FOD WASO.
1-2 F-A-72_2.jpg
27/11/2017
Food production & sale
België
French

Bakeries

During the development of the Belgian tool OiRA bakeries, the potential risks associated with the bakers ' sector have been put under the microscope and have shown that companies need to be more attentive to the risks they incur. These risks are for example related to slips and trips, farinose, risks related to the customer, etc. The OIRA Bakery tool is the result of an intensive collaboration between the employers ' and trade unions ' organisations in the bakery sector, Foodo (food industry adviser) and SPF Emploi.

Pages