Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Met video’s en infographics kunnen het OiRA-project, het algemene idee achter de OiRA-tools en enkele specifieke sectorale OiRA-tools op een aansprekende manier worden uitgelegd en gepromoot.

Met folders en brochures kan een breed publiek worden geïnformeerd over OiRA en nieuwe OiRA-tools. Dankzij de bondige samenvattingen van de belangrijkste informatie die erin te lezen is, kunnen gebruikers snel zien wat OiRA-tools precies zijn en hoe ze er toegang toe kunnen krijgen.

Onze standaardpresentaties over OiRA zijn handig voor OiRA-partners en alle anderen die specifiek geïnteresseerd zijn in OiRA of in interactieve risicobeoordelingstools in het algemeen.

Casestudy’s over de invoering van OiRA in verschillende lidstaten vormen een sterk argument voor het gebruik van de tools. Bij de casestudy’s wordt gekeken naar specifieke onderwerpen, zoals het creëren van partnerschappen om eindgebruikers te bereiken of de promotie en ontwikkeling van OiRA-tools.

Onze richtsnoeren en handleidingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de OiRA-partners en hun tussenpersonen in het hele proces van ontwikkeling en promotie van hun OiRA-tools.

Wij gebruiken posters, banners en ander materiaal om de aandacht te trekken door middel van een duidelijke boodschap en een uitnodiging voor potentiële gebruikers om OiRA-tools te gebruiken voor het beheer van beroepsrisico’s.