Thema's

In de rubriek ‘Thema's’ van de website van EU-OSHA is nuttige informatie te vinden over diverse onderwerpen die verband houden met risicobeheersing. De behandelde onderwerpen zijn: specifieke sectoren, risico's en groepen werknemers. Deze informatie kan nuttig zijn bij risicobeoordelingen om gemakkelijker de voornaamste gevaren in een specifieke sector te bepalen of de meest geschikte preventieve maatregelen voor een bepaald risico vast te stellen en toe te passen.

https://osha.europa.eu/nl/themes