Wat is OiRA?

OiRA – Online interactive Risk Assessment – is een internetplatform waarmee op een eenvoudige en gestandaardiseerde manier en in elke taal sectorale risicobeoordelingstools kunnen worden gecreëerd.

Het platform wordt ontwikkeld en onderhouden door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en is gebaseerd op het Nederlandse risicobeoordelingsinstrument RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie).

Waarom is het OiRA-project opgezet?

Een goede risicobeoordeling is de sleutel tot een gezonde werkplek. Het maken van risicobeoordelingen kan echter een hele uitdaging zijn, vooral voor micro- en kleine ondernemingen, die mogelijk niet de middelen of de knowhow op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) hebben om dit op een doeltreffende manier te doen.

Het OiRA-project wil daar iets aan doen. Het is het eerste initiatief op EU-niveau om de Europese micro- en kleine ondernemingen aan te moedigen (hoofdzakelijk via de lidstaten en de sociale partners — werkgevers- en werknemersorganisaties — op EU- en lidstaatniveau) hun risico's te beoordelen.

Wat zijn de doelstellingen van OiRA?

 • Op Europees niveau:

  • ervoor zorgen dat meer micro- en kleine ondernemingen in Europa hun beroepsrisico's in kaart brengen en aanpakken;

  • (via een gedegen risicobeoordeling) bijdragen aan het verlagen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsziekten en aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden;

  • ondernemingen (met behulp van een gedegen risicobeoordeling) helpen hun concurrentiepositie te verbeteren (door de kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten te drukken, het ziekteverzuim te beperken, enz.).

 • Op nationaal en sectoraal niveau:

  • praktische OiRA-tools ter beschikking stellen aan micro- en kleine ondernemingen via hun website en het gebruik van de tools bevorderen;

  • aan nationale doelstellingen voor het beperken van het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen bijdragen door OiRA-tools aan organisaties ter beschikking te stellen.

 • Op bedrijfsniveau:

  • zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers (algemene taak van werkgevers en ondernemingen) door het gebruik van OiRA-tools op bedrijfsniveau en op de werkvloer aan te moedigen en daarbij een gedegen risicobeoordelingsproces op te zetten;

  • het risicobeoordelingsproces makkelijker maken;

  • de arbeidsomstandigheden verbeteren door het gebruik van de tool voor het beoordelen van beroepsrisico's te bevorderen en zo de bedrijfsprestaties verbeteren.

Hoe werkt OiRA?

OiRA is een onlineplatform dat bestaat uit de OiRA-toolgenerator (waar ontwikkelaars sectorale tools kunnen creëren) en sectorale OiRA-tools, die via een interactieve website toegankelijk zijn.

De OiRA-toolgenerator wordt gratis aangeboden aan sectorale sociale partners op EU- en nationaal niveau en aan EU- en nationale instanties.

Sectorale sociale partners op EU- of nationaal niveau en EU- of nationale instanties (de ontwikkelaars van de tools) kunnen de OiRA-toolgenerator gebruiken om risicobeoordelingstools voor verschillende sectoren te creëren, zoals de kapperssector. Deze tools — sectorale OiRA-tools — worden vervolgens ter beschikking gesteld aan micro- en kleine ondernemingen voor het maken van risicobeoordelingen.