You are here

Fakta og tall

I denne delen presenteres data om små og svært små bedrifter fra forskjellige kilder.

 • Små og svært små bedrifter – viktige økonomiske aktører

  Små og svært små bedrifter betraktes – med god grunn – som svært sentrale økonomiske aktører i EU.

  Hvis vi ser på antallet bedrifter, og ser bort fra finanssektoren, var mer enn ni av ti selskaper (92,4 %) svært små bedrifter i EU-28 i 2013, mens små bedrifter utgjorde 6,4 %.

  Regelmessig gjennomføring av risikovurderinger på arbeidsplassen, etter landZoom-ikon
 • Ulykker med dødelig utfall i ulike bedriftsstørrelseskategorier

  I perioden 2008–2012 inntraff den største andelen av ulykker med dødelig utfall i bedrifter med inntil 49 ansatte.

  Trendene for slike ulykker de senere årene tyder også på at effektene av den økonomiske krisen og etterdønningene av denne har vært merkbare i alle størrelseskategorier.

  ZoomZoom-ikon
 • Bedrifter som rapporterer om bruk av eksterne HMS-tjenester

  Ikke overraskende rapporter større organisasjoner hyppigere om bruk av eksterne tjenester enn mindre foretak.

  Forskjellene foretaksstørrelsene imellom kommer til syne i noe større grad når det gjelder bruk av spesialisttjenester som ergonomieksperter og psykologer.

  ZoomZoom-ikon
 • Bruk av HMS-informasjon fra forskjellige kilder

  Det er avgjørende for foretak å ha tilgang til informasjon, støtte og rådgivning.

  Det er interessant å merke seg at nesten halvparten av alle foretakene i EU-28 som inngår i undersøkelsen, oppgir at de vender seg mot forsikringsleverandører (48 %) og det nasjonale arbeidstilsynet (48 %) når de har behov for denne typen informasjon.

  ZoomZoom-ikon
 • Formell arbeidstakerrepresentasjon i foretakene

  Som det fremgår av figuren, er omfanget av formell arbeidstakerrepresentasjon klart korrelert med foretaksstørrelsen.

  Når det gjelder formell arbeidstakerrepresentasjon, oppgir 25 % av foretakene i EU-28 at de har et samarbeidsutvalg, mens 15 % av foretakene rapporterer at de har en fagforeningsrepresentant.

  ZoomZoom-ikon
 • Hvor ofte HMS-spørsmål er gjenstand for diskusjon mellom arbeidstakerrepresentanter og ledelsen

  Helse- og sikkerhetsspørsmål blir tatt opp «regelmessig» i diskusjoner mellom arbeidstakerrepresentanter og ledelsen i 56 % av foretakene i EU-28 som har en eller annen form for arbeidstakerrepresentasjon.

  Andelen øker kraftig etter hvert som foretaksstørrelsen øker. De minste foretakene rapporterer på sin side hyppigere om mer sporadiske reaksjoner; 41 % av disse oppgir at slike diskusjoner finner sted «bare når konkrete problemer oppstår» – en andel som faller i takt med at foretaksstørrelsen øker.

  ZoomZoom-ikon