You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finansieringsmuligheter

For å hjelpe OiRAs partnere med å skaffe midler nok til å kunne gjennomføre OiRA, informerer EU-OSHA regelmessig om ulike finansieringsmuligheter for HMS-initiativer i EU. Finansieringsmuligheter i EU for EU-OSHAs interessenter er den nyeste finansieringsveiledningen fra EU-OSHA.

Veiledningen har som mål å hjelpe alle EU-OSHAs interessenter med å finne finansiering som passer dem. Målet er å gjøre dem kjent med de ulike mulighetene for finansiering EU har, fra støtte til HMS-forskning til aktiviteter som gjennomføres av offentlige institusjoner og prosjekter som partene i arbeidslivet tar initiativ til.

Mulighetene for finansiering av fellesinitiativer for flere EU-medlemsstater (gjerne også med deltakelse fra EFTA-statene og søkerstatene) framheves spesielt. I tillegg inneholder veiledningen et kapittel om finansieringsmuligheter som Det europeiske strukturfond og Det europeiske investeringsfond tilbyr for en del medlemsstater.