You are here

IRAT-nettverket (Interactive Risk Assessment Tool)

IRAT-nettverket består av HMS-organisasjoner og departementer som har utviklet et interaktivt risikovurderingsverktøy (IRAT). Selv om risikovurderingsverktøyene deres nok er forskjellige, står alle disse institusjonene overfor de samme utfordringene, nemlig å hjelpe små og svært små bedrifter med risikovurderingsprosessen, å nå ut til så mange små og svært små bedrifter som mulig og å vedlikeholde og oppdatere programvaren på lengre sikt.