You are here

Nasjonale partnere

De fleste nasjonale OiRA-partnere er nasjonale myndigheter (departementer og arbeidstilsyn) og nasjonale HMS-organisasjoner som har ønsket å slutte seg til OiRA-samfunnet og utvikle og gjennomføre OiRA-programmet i sitt land.