You are here

Arbeidslivets parter i ulike bransjer

Med dialog mellom partene i arbeidslivet menes drøftinger, samråd, forhandlinger og fellestiltak som involverer organisasjoner som representere begge parter i arbeidslivet, altså arbeidsgivere og arbeidstakere.

EU-OSHA har et nært samarbeid med EUs sektorkomiteer for sosial dialog for å utvikle OiRA-verktøyet for bestemte bransjer (hovedsakelig på engelsk og med henvisning til relevante EU-direktiver), og målet er i neste omgang å tilpasse dem til nasjonale rammer.