You are here
shutterstock_103662077.jpg

Hva er OiRA?

OiRA – Online interactive Risk Assessment – er en nettplattform som gjør det mulig å utvikle bransjespesifikke interaktive risikovurderingsverktøy på alle språk på en enkel, standardisert måte.

OiRA er utviklet og blir vedlikeholdt av Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og er basert på det nederlandske risikovurderingsverktøyet RI&E.

Hvorfor ble OiRA-prosjektet utviklet?

God risikovurdering er nøkkelen til et sikkert og godt arbeidsmiljø. Men å utføre risikovurderinger kan være temmelig utfordrende, særlig for små og svært små bedrifter som kanskje mangler ressursene eller HMS-kunnskapen som må til for å gjennomføre dem på en effektiv måte.

OiRA tar sikte på å bøte på dette. Det er det første initiativet på EU-nivå som oppmuntrer små og svært små bedrifter i Europa til å vurdere risikoene sine (hovedsakelig via medlemsstatene og partene i arbeidslivet — arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner — i EU og på medlemsstatsnivå).

Hva er formålet med OiRA?

 • På europeisk nivå:

  • øke antallet små og svært små bedrifter i Europa som vurderer og håndterer risiko på arbeidsplassen

  • bidra (gjennom hensiktsmessig risikovurdering) til å redusere antall arbeidsrelaterte ulykker og sykdommer, og bedre arbeidsvilkårene

  • hjelpe foretak (gjennom hensiktsmessig risikovurdering) til å bli mer konkurransedyktige (ved å kutte kostnader som skyldes arbeidsulykker og yrkessykdom, redusere sykefraværet osv.).

 • På nasjonalt nivå og i den enkelte bransje:

  • gjøre praktiske OiRA-verktøy tilgjengelig for små og svært små organisasjoner via nettstedene sine og oppmuntre dem til å bruke dem

  • bidra til nasjonale mål om å redusere yrkessykdommer og arbeidsulykker ved å gjøre OiRA-verktøyene tilgjengelig for bedriftene

 • På bedriftsnivå:

  • sikre arbeidstakernes helse og sikkerhet (en generell plikt for arbeidsgivere og bedrifter) ved å oppmuntre til bruk av OiRA-verktøy på selskapsnivå og “på gulvet” og slik få på plass en sunn risikovurderingsprosess

  • avmystifisere risikovurderingsprosessen

  • bedre arbeidsvilkårene ved å oppmuntre til bruk av verktøyet for å vurdere risiko på arbeidsplassen og dermed styrke selskapenes resultater.

Hvordan fungerer OiRA?

OiRA er en elektronisk plattform som består av en verktøygenerator (hvor utviklere kan lage bransjespesifikke verktøy) og bransjespesifikke verktøy, som er tilgjengelig via et interaktivt nettsted.

Verktøygeneratoren er gratis å bruke for partene i arbeidslivet i ulike bransjer på EU-nivå og nasjonalt, og for EU-myndigheter og nasjonale myndigheter.

Partene i arbeidslivet i ulike bransjer på EU-nivå eller nasjonalt og EU-myndigheter og nasjonale myndigheter (verktøyutviklerne) kan bruke OiRA-generatoren til å lage risikovurderingsverktøy for ulike bransjer, for eksempel frisørbransjen. Disse verktøyene — de bransjespesifikke OiRA-verktøyene — gjøres deretter tilgjengelig for små og svært små bedrifter, som kan bruke dem når de skal gjennomføre risikovurderinger.