You are here

OiRA Tools

The OiRA sectoral tools provided here are to enable micro and small enterprises to carry out risk assessments. The tools are free to download and can be easily accessed by clicking on the relevant link. Each link is accompanied by a short description of the tool and the name of the OiRA partner who developed it. Tools can be searched by country, language and sector.

Toggle search
Toggle search
Showing 1 - 10 from 188
1-46 F-A 72_9.jpg
18/03/2020
Office work & administration
Italy
Italian

Working in offices - updated tool version

This is the updated version of the Italian office tool. The former version will still be available until end December 2020 on the webpage of the Italian authorities, the Ministry of Labour and Social Policy and the National Institute for Workers' Compensation. New risk assessments should however only be done with this new version. All risk assessments done with the former version are also still available under each individual account when logging in.

...

...

1-29 F-A 72_1.jpg
09/03/2020
Mining & quarrying
Portugal
Portuguese

Quarries

1-36 F-A 72_0.jpg
20/02/2020
Human health & social workers activities
Lithuania
Lithuanian

Social services

2-3 F-A 72_3.jpg
08/01/2020
Construction & maintenance
Portugal
Portuguese

Construction

The building construction sector which is mainly made up of micro and small companies registers high levels of work accidents. This sector is characterized by several risk factors, such as working at heights, moving loads, handling machinery and work equipment, the presence of dust and other hazardous chemicals, improper posture, noise and vibration, as well as adverse weather conditions. Accidents usually occur due to unsafe conditions and / or actions. This tool aims to contribute to an improvement of working conditions in the building construction sector, as it allows for an assessment of existing risks and suggests measures to be implemented to control these risks and produces an action plan to be implemented at the workplace.

O setor da construção de edifícios apresenta níveis de sinistralidade laboral elevados sendo constituído fundamentalmente por micro e pequenas empresas. Este setor é caracterizado por vários fatores de risco, destacando-se o trabalho em altura, a movimentação de cargas, o manuseamento de máquinas e equipamentos de trabalho, a presença de poeiras e outras substâncias químicas perigosas, posturas inadequadas, ruído e vibrações, bem como, a condições climáticas adversas. Os acidentes ocorrem geralmente devido a condições e/ou atos inseguros. Esta ferramenta visa assim contribuir para uma melhoria das condições de trabalho no setor da construção de edifícios, pois permite efetuar uma avaliação dos riscos existentes, sugere medidas a implementar para o controlo desses riscos e, produz um plano de ação a ser implementado nos locais de trabalho.

1-11 F-A 72.jpg
08/01/2020
Agriculture, forestry & fishing
Latvia
Latvian

Forestry

This tool is intended to companies working in the forestry sector. The sector is characterized by a high proportion of serious and fatal accidents. Besides there are plenty of other risk factors to consider such noise, vibration, unfavourable temperatures, climate changes, painful postures, heavy physical load etc.

The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. Following that it guides the user to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the identified risks.

The tool includes tips on ergonomics, work equipment, personal protective equipment, etc. It allows employees to be protected from accidents resulting from falling trees, to decide on measures to reduce the load on the back and joints, to minimise the risk of hearing loss due to high noise levels, as well as to introduce the main principles of fire protection and much more.

This tool is an easy way to improve working conditions in any company working in the forestry sector. Using this tool can contribute to keeping workers healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic mežizstrādes darbus. Tā ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – mehāniskas dabas riski. ko izraisa dažāda darba aprīkojuma izmantošana, troksnis, vibrācija, darbam nepiemērotas temperatūras, klimatisko apstākļu izmaiņas, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomiku, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas no krītošiem kokiem, samazināt slodzi mugurai un locītavām, novērst trokšņa radīto dzirdes pasliktināšanos, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-39 F-A 72.jpg
08/01/2020
Sports & recreation
Latvia
Latvian

Fitness centres

This tool is intended for fitness centres. Workplaces in fitness centres can be characterized by multiple risk factors such as work with complicated and demanding clients, long working hours, voice strain, physically demanding tasks such as moving of heavy weights etc.

The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, subsequently it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risks.

The tool further includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, working with clients and workplace health promotion.

The tools and the proposed solutions enable employers to prevent work accidents, to reduce the physical workload of employees and to introduce the main principles of fire protection and much more.

Using this tool can contribute to keeping employees healthy, motivated and with good work ability.

...

1-33 F-A 72_1.jpg
04/11/2019
Electrical & related works
Iceland
Icelandic

Electricians

OiRA tool for electrical work is a great tool for general risk assessment when doing electrical work. This tool is mainly focused on basic electrical work and is designed for small or medium sized companies.

This tool does not replace more complex risk assessments for bigger or more complex projects were there are very high safety standards. But it´s a great tool as a basic risk assessment for companies without access to any risk assessments.

This project is a collaboration between Rafmennt and the Administration of Occupational Safety and Health in Iceland. All hints regarding this tool can be sent at andri@ar.is.

OiRA verkfæri fyrir rafmagn er frábært verkfæri til þess að meta almennar áhættur sem fylgja því að vinna við rafmagn. Þetta áhættumat er aðallega ætlað í almenn rafmagnsverkefni og er hugsað fyrir lítil eða meðalstór fyrirtæki.

Verkfærið leysir ekki af hólmi flóknara áhættumat sem fylgir stærri verkefnum eða sérverkefnum þar sem öryggiskröfur eru mjög háar. En verkfærið er mjög gott grunn áhættumat fyrir þau fyrirtæki sem ekki hafa aðgang að áhættumati fyrir rafmagn.

Þetta verkefni var samstarfsverkefni Rafmenntar og Vinnueftirlitsins. Allar ábendingar varðandi verkfærið má senda á andri@ar.is.

2-1 F-A 72_2.jpg
31/10/2019
Agriculture, forestry & fishing
Iceland
Icelandic

Agriculture

The primary purpose of the Icelandic version of the agricultural OiRA tool is to help farmers to improve their working conditions and minimise risk at the farm. It is easy to use, free and open to all.

With OiRA, users get a tool in their hands that helps them to assess the risks in their own work environment. The tool evaluates the risks and returns the results in a report that is only to be seen and used by the farmer or workers at the farm.

The tool sets out proposals and examples of improvements in the working environment. There are also references to laws and regulations, number of images for explanation and links to more informative material.

Emphasis is placed on fire and accident prevention and handling of machines. Health factors are assessed and risk by infectious diseases is discussed. The general condition of the farm is assessed since it is a part of potential risk factors which have to be taken into consideration. Also included are tips for prevention of accidents related to work with animals, reduce workload on back and joints and instructions to eliminate fall risks.

Proper health and safety risk assessments done with the Oira tool, can prevent many accidents and help the employer to find proper solutions.

Öryggis- og vinnuverndarmál eru mikilvægur þáttur í rekstri í nútímalandbúnaði. Oira-verkfærið hjálpar bændum og öðrum sem starfa við landbúnað að meta þær áhættur sem felast í starfsumhverfinu. Rafrænu áhættumati er ætlað að vera leiðarvísir fyrir notandann og minnka líkur á slysum.

Þegar búið er að svara öllum þáttum áhættumatsins skilar Oira skýrslu til notandans sem er eingöngu aðgengileg honum og til eigin notkunar.

Áhersla er lögð á brunavarnir, slysavarnir og meðferð og umgengni við vélar. Heilsufarsþættir eru metnir og einnig er farið yfir gildi smitvarna. Ásýnd og býlis og umgengni hefur sitt að segja um áhættustig og eru þeir þættir einnig teknir til skoðunar.

Oira-áhættumatið er unnið í samvinnu Vinnueftirlitsins og Bændasamtaka Íslands. Það er byggt á leiðbeiningahefti um öryggi og vinnuvernd í landbúnaði sem er aðgengilegt á www.bondi.is.

1-12 F-A 72_14.jpg
10/10/2019
Hairdressers & beauty salons
France
French

Nail studios

Installation and removal of classic or semi-permanent nail polish, false nail application with gels or resins, nail art decoration are all activities that expose workers, mostly women, to products containing dangerous chemicals. Some of the substances contained in the resins, glues, solvents and varnishes used by nail technicians can lead to the occurrence of cutaneous and / or respiratory allergic reactions, which are responsible for 75% of the professional pathologies diagnosed in this sector. The most common ones are allergic contact dermatitis, which causes an inflammation of the skin that can lead toworkers having to stop working in the sector.
In addition repetitive gestures, prolonged, constrained sitting work postures, vibrations of tools, etc. can also promote the occurrence of musculoskeletal disorders (MSDs).
To help professionals in this sector to identify and assess different risks, a this new OiRA tool has been developed by INRS in collaboration with stakeholders from the sector.

Pose et dépose de vernis classiques ou semi-permanents, pose de faux ongles à l’aide de gels ou de résines, décoration de type “nail art”… autant d’activités qui exposent des travailleurs, en majorité des femmes, à des produits chimiques dangereux.
Certaines des substances contenues dans les résines, colles, dissolvants et vernis utilisés par les prothésistes ongulaires peuvent entraîner la survenue de réactions allergiques cutanées et/ou respiratoires, à l'origine de 75 % des pathologies professionnelles diagnostiquées dans ce secteur.
Les gestes répétitifs, les postures de travail assises prolongées, contraignantes ou encore les vibrations d’outils, utilisés par exemple pour le polissage de l’ongle, peuvent aussi favoriser la survenue de troubles musculosquelettiques (TMS), soient 15 % des consultations. La plupart des accidents du travail dans ce secteur sont causés par des chutes (46 %) et de la manutention (38 %).
Dans le secteur de la beauté, 97 % de la profession est féminine et les ¾ ont moins de 30 ans.
Pour aider les professionnels de ce secteur à identifier et évaluer les différents risques, un nouvel outil Oira «Soin et prothésie ongulaire» a été élaboré par l'INRS en collaboration avec les associations professionnelles du secteur.

1-31 F-A 72_0.jpg
08/10/2019
Public/passenger transport
Belgium
French

Buses and coaches

OiRA Buses and coaches has been developed for and by the sector. During the development of the Belgian tool 'Buses and coaches', the potential risks associated with the sector have been analysed and have shown that companies and their workers need to be more attentive to the risks they incur. The tool is adapted to the specific characteristics of the sector, such as the bus as a working environment with specific attention to the safety and security of the driver, the depot, the garage, …

In addition to identifying the risks, solutions are provided to manage them. The tool contributes to better and safer working conditions in the sector which will lead to healthy and motivated workers.

L’OiRA Autocar et autobus a été développé pour et par le secteur. Au cours de la phase de développement, les risques possibles dans le secteur de l’autobus et de l’autocar ont été analysés. Il a été insisté sur le fait que les entreprises actives dans le secteur devaient avoir davantage conscience des risques auxquels leurs chauffeurs et elles-mêmes sont confrontés.

L’outil est également adapté aux caractéristiques très spécifiques du secteur, telles que l’autobus comme lieu de travail, la sécurité et la santé du chauffeur, le dépôt ou encore le garage.

En plus d’identifier les risques, cet outil propose des solutions visant à maîtriser ceux-ci.

Il contribue à l’amélioration des conditions de vie au travail dans le secteur, ce qui a une influence positive sur la santé et la motivation des travailleurs.

 

Pages