Registreren

Het wachtwoord moet ten minste 12 tekens lang zijn en ten minste één kleine letter, één hoofdletter en één cijfer bevatten.

OiRA

Login Registreren Leer meer

Wat is OiRA?

OiRA staat voor Online interactive Risk Assessment. Het is een op het web gebaseerde tool om risicoanalyses op het gebied van gezondheid en veiligheid op uw werkplek uit te voeren.

Voor wie is OiRA bedoeld?

OiRA kan gebruikt worden door iedereen die potentiële risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek wil analyseren.

De tool is echter in eerste instantie opgezet voor kleinere ondernemingen om deze te ondersteunen bij het analyseren van risico’s op de werkplek en te helpen om de risicoanalyse te documenteren en een op de vereisten van de ondernemingen toegesneden actieplan op te stellen.

Wat moet ik doen?

De risicoanalyse bestaat uit vier hoofdfasen.

  • Voorbereiding: De voorbereiding geeft u een overzicht van de analyse die u gaat uitvoeren, en maakt het mogelijk deze aan de specifieke aard van uw onderneming aan te passen.
  • Identificatie: OiRA presenteert een reeks potentiële gezondheids- en veiligheidsproblemen die bij u op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Door de stellingen/vragen met ja of nee te beantwoorden verklaart u of dergelijke gevaren of problemen al dan niet bestaan. U kunt vragen voorlopig onbeantwoord laten en er later op terugkomen.
  • Evaluatie: Hier bepaalt u het risiconiveau van elk van de items die u in de fase ‘identificatie’ geïdentificeerd hebt als ‘moet worden aangepakt’.
  • Actieplan: In de vierde fase van de analyse kunt u besluiten welke maatregelen u wilt nemen om de eerder vastgestelde risico's aan te pakken en welke middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan wordt vervolgens automatisch een verslag opgesteld.

Hoe lang duurt een risicoanalyse?

De duur van een risicoanalyse varieert en is afhankelijk van de per sector en land verschillende gebruikte tools.

Het is echter mogelijk om een risicoanalyse aan te vangen en op een later tijdstip, wanneer het beter uitkomt, vanaf dat punt weer verder te gaan.

Waarom moet ik me aanmelden?

U wordt verzocht aan het begin van uw eerste risicoanalyse een OiRA-account aan te maken – dat gaat eenvoudig en snel.

Na deze eerste aanmelding kunt u zich op elk moment opnieuw aanmelden om verder te gaan met eerdere analyses of een nieuwe aan te vangen.

Zorg ervoor dat u (op elk moment) over een gedrukte, nauwkeurige en bijgewerkte risicoanalyse beschikt.

Moet ik me voorbereiden?

Het gebruik van de tool vergt geen enkele speciale voorbereiding. U dient er evenwel over na te denken wie de risicoanalyse gaat uitvoeren, hoe uw werknemers bij het proces betrokken zullen worden, enz.

Geproduceerd door EU-OSHA. Over Privacy Disclaimer GPL-licentie