Registrovat

Heslo musí mít alespoň 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno malé písmeno, jedno velké písmeno a jednu číslici.

OiRA

Přihlášení Registrovat Více zde

Co je OiRA?

Online Interactive Risk Assessment (dále jen „OiRA“ ) je volně dostupná, bezplatná online aplikace pro vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU OSHA. V České republice garantuje vývoj a aktualizaci jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Pro koho je OiRA určena?

Nástroje OiRA jsou určeny především pro OSVČ, malé a střední firmy.

Vlastní vyhledávání a hodnocení rizik provádí zaměstnavatelé, pokud k tomu mají potřebné znalosti a zaměstnávají maximálně 25 zaměstnanců (dle § 9, odst. 3, písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo osoby s odbornou způsobilostí v prevenci rizik (dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Jaký je postup?

Proces se skládá ze čtyř hlavních částí:

  • Příprava: V rámci tohoto kroku získáte přehled o konkrétním hodnocení rizik, ke kterému se chystáte přistoupit, a budete mít možnost dále přizpůsobit toto hodnocení specifické povaze vašeho podnikání.
  • Vyhledání rizik: nástroj OiRA vám v jednotlivých částech krok za krokem umožní identifikovat rizika na vašich pracovištích.
  • Hodnocení rizik: u každého rizika je možné nastavit míru jeho závažnosti. Přednastavené hodnoty lze operativně měnit.
  • Akční plán: zde stanovíte opatření pro odstranění nebo snížení rizika. Můžete použít nabídnutá řešení, upravit je nebo navrhnou vlastní.

Jak dlouho to bude trvat?

Dobu zpracování není možné přesně odhadnout. Liší se podle typu zvoleného nástroje, zkušeností a znalostí uživatele a specifických podmínek v hodnocené firmě.

Proč je nutná registrace?

Při bezplatné registraci vám bude založen účet, který umožňuje průběžnou administraci všech provedených hodnocení. Data můžete průběžně doplňovat, upravovat a přehodnocovat.

Je možné také vytisknout dokumentaci o prevenci rizik – zprávu, akční plán a přehled rizik.

Kdo bude mít přístup k údajům?

Poskytnuté údaje nejsou předávány žádné třetí straně k dalšímu zpracování.

Vytvořil EU-OSHA. O Důvěrnost Zřeknutí se odpovědnosti Licence GPL