Registracija

Zaporka mora imati najmanje 12 znakova i mora sadržavati najmanje jedno malo slovo, jedno veliko slovo i jednu znamenku.

OiRA

Prijava Registracija Saznaj više

Što je OiRA (internetska interaktivna procjena rizika)?

OiRA je kratica za internetsku interaktivnu procjenu rizika. To je alat temeljen na webu koji omogućava izvođenje procjene rizika na vašem mjestu rada.

Kome je OiRA alat namijenjen?

OiRA alat može koristiti svatko tko želi procijeniti rizike koji mogu utjecati na zdravlje i sigurnost, a možda postoje na njihovom mjestu rada.

Međutim, OiRA je osmišljen tako da najveću vrijednost pruža malim poduzećima.

OiRA je posebno projektiran kako bi ih podržao u procjeni rizika na radu i pomogao im u stvaranju dokumentirane procjene rizika, uključujući i plan mjera prilagođen upravo njihovim poslovnim potrebama.

Što trebam učiniti?

Postoje četiri faze za završetak procesa procjene:

  • Priprema: Pruža vam pregled određene procjene koju ste započeli i omogućava vam daljnju prilagodbu procjene specifičnoj prirodi vašeg posla.
  • Prepoznavanje: OiRA će vam predstaviti niz potencijalnih opasnosti po zdravlje i sigurnost ili problema koji možda postoje na vašem mjestu rada. Odgovaranjem na pitanja/tvrdnje s da ili ne, navodite postoje li takve opasnosti ili problemi. Također možete odlučiti ne odgovoriti na neko pitanje ili ga ostaviti „na čekanju” kako biste kasnije na njega odgovorili.
  • procjena: Ovdje ćete moći odrediti razinu rizika u vezi sa svakom stavkom koju ste identificirali kao 'potrebno rješavati' u fazi 'Identifikacije'.
  • Plan mjera: U ovoj četvrtoj fazi procjene odlučujete koje ćete korake poduzeti u rješavanju rizika koje ste prethodno identificirali i koji će vam resursi možda trebati. Na temelju toga, u sljedećem će se koraku automatski stvoriti izvješće.

Koliko će to dugo trajati?

Nemoguće je reći koliko će procjena općenito trajati jer se alati razlikuju prema sektorima i državama.

Međutim, vi možete provesti sve vrijeme koje imate na raspolaganju na procjeni, a zatim se vratiti i nastaviti gdje ste stali kada vam to bude prikladno.

Zašto se moram registrirati?

Prva stvar koja će od vas biti zatražena na početku vaše prve procjene rizika je stvaranje OiRA računa – to je jednostavan i brz postupak.

Registracija vam omogućava jednostavnu prijavu u bilo koje doba, radi nastavka prethodne procjene ili pokretanja nove.

Pobrinite se da (u svakom trenutku) posjedujete ispisanu, točnu i ažuriranu procjenu rizika.

Trebam li se pripremiti?

Nikakva posebna priprema nije vam potrebna za početak uporabe alata, međutim, trebat će vam izvjesno vrijeme kako biste razmislili tko će provoditi procjenu rizika, koliko će radnici biti uključeni u proces itd.

Izdanje objavljuje EU-OSHA. O Privatnost Izjava o odricanju odgovornosti GPL licenca