You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Możliwości finansowania

Aby pomóc partnerom OiRA w zdobyciu funduszy potrzebnych do wdrożenia OiRA, EU-OSHA regularnie przekazuje informacje na temat możliwości finansowania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy (BHP) w UE. „Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez strony zainteresowane EU-OSHA” to najnowszy przewodnik dotyczący finansowania opublikowany przez EU-OSHA.

Przewodnik ma pomóc wszystkim zainteresowanym stronom EU-OSHA w identyfikacji odpowiednich możliwości finansowania. Celem jest podniesienie świadomości na temat różnych możliwości zdobywania finansowania na poziomie UE, począwszy od finansowania badań dotyczących BHP, po działania prowadzone przez instytucje publiczne i projekty zainicjowane przez partnerów społecznych.

W przewodniku przedstawiono możliwości finansowania wspólnych inicjatyw w wielu państwach członkowskich UE (często również państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz państwach kandydujących). Co więcej, zawiera on część dotyczącą finansowania krajowego ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w kilku państwach członkowskich.