You are here
OSH_001520.jpg

Tematy

Na stronie internetowej EU-OSHA, w zakładce „Tematy” można znaleźć przydatne informacje dotyczące różnorodnych kwestii związanych z oceną ryzyka. Poruszane tam zagadnienia obejmują określone sektory, zagrożenia i grupy pracowników. Informacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka, ponieważ mogą pomóc w zidentyfikowaniu głównych zagrożeń w konkretnym sektorze lub w określeniu i wdrożeniu najodpowiedniejszych środków zapobiegania danemu zagrożeniu.

https://osha.europa.eu/pl/themes