You are here

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities - Eslovénia

Contacto:
Štukljeva 44
1000
Ljubljana
Eslovénia
Toggle filterClear filter
Promotional resources
Parquet_worker_sector.jpg
07/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Parquet workers - Ocenjevanje tveganj pri delu parketarja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu parketarja.
View all
Notícias
5-4 F-A 72.jpg
07/04/2020
On 6 April four new OiRA tools went liveVer mais
OiRA Tools
Covid19 A - 300_16.jpg
26/11/2020
Ferramentas genéricas/risco específico
Eslovénia
Esloveno

COVID-19

1-13b  F-A 72.jpg
06/04/2020
Hotelaria, restauração e fornecimento de refeições
Eslovénia
Esloveno

HORECA: Cafes & Restaurants & Catering sector

1-10 F-A 72_6.jpg
06/04/2020
Educação
Eslovénia
Esloveno

Educational establishments – general

1-5 F-A 72_4.jpg
15/12/2016
Reparação de veículos automóveis e atividades relacionadas
Eslovénia
Esloveno

Vehicles: Car & heavy loads vehicles repair

Tool OiRA meant for car service includes service maintenance work, repair, and cleaning of vehicles. Work usually takes place in remote workshops or in services of car manufacturers and craftsmen. In addition to usual tools this particular OiRA tool also consider risk within the car body shop activities, work with clients, and field work – car-tow service. From counted working tasks come many risks for workers that are connected with: work in nature (microclimate, dust, noise, paint and fuel fumes), dealing with vehicles, work with elevators, work with dangerous substances, etc. The purpose of online tool OiRA for car services is, for the employer and employee to be reminded of risk, danger and proposes of eliminate these risks. OiRA tool encourages employees to collaborate with employers, report their thoughts, proposals/initiatives how to improve working place, and sharing advices with others.

 

Orodje OiRA namenjeno avtoserviserjem vključuje servisno vzdrževalna dela, popravila ter čiščenje in pranje motornih vozil. Delo običajno poteka v remontnih delavnicah ali v servisih avtomobilskih proizvajalcev in obrtnikov. Poleg navedenega orodje OiRA obravnava tudi tveganja pri kleparsko ličarskih opravilih, delu s strankami in delu na terenu - avtovleki. Iz naštetih delovnih opravil izhajajo številna tveganja za delavce, ki so povezana z: delovnim okoljem (mikroklima, prah, hrup) upravljanjem z vozili, delom z dvigali in nevarnimi snovmi (hlapi barv in lakov ter goriv),  ipd. Namen spletnega orodja OiRA za avtoserviserje je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

1-3 F-A 72.jpg
15/12/2016
Produção e venda de alimentos
Eslovénia
Esloveno

Butchers

The tool OiRA is meant for butchers and meat processing plants. With OiRA we identify the risks that come with the work place and working environment.  OiRA tool for butchers look at cutting, grinding, saws, knives, cold rooms, etc. Included are also psychological risks that come with butchering livestock and harder physical work. The butcher is often exposed to unsuitable micro climate strains like cold, heat, noise, vibrations, unsuitable lighting, etc. Butchers work is also physically hard, because of all the standing, carrying and pushing around heavy objects. The usual injuries are cuts, bruises, and burns from machinery. The employee can get hurt by livestock, or get an infection (biological risk). Work with food requires hygiene, cleaning and frequent disinfection. The purpose of online tool OiRA for butchers is to inform the employees about dangers and how to avoid them. OiRA tool encourages employees to collaborate with employers, report their thoughts, proposals/initiatives how to improve working place, and sharing advices with others.

 

Orodje OiRA je namenjeno mesarjem v klavnici, predelovalnici mesa in mesnici. Z orodjem OiRA identificiramo tveganja pri delu povezana z delovno opremo mesarja (stroji in naprave za rezanje, sekanje, mletje in za predelavo mesa in drobovine: žage, sekire, noži; dvigala, transportni vozički in nosila, tehtnice, naprave za toplotno obdelavo izdelkov, hladilnice idr.) Vključena so tudi psihosocialna tveganja, katerim je izpostavljen pri klanju živine oz. pri večjih fizičnih naporih. Mesar je pogosto izpostavljen neustreznim mikroklimatskim obremenitvam: vročini in mrazu, ropotu, vibracijam, neustrezni razsvetljavi, umazaniji in smradu. Delo je tudi fizično naporno, saj ga opravlja pretežno stoje, poleg tega se pripogiba, dviga, nosi in potiska bremena. Pogoste poškodbe so: vreznine in udarnine ter opekline pri delu s stroji in napravami za predelavo mesa ter mesnih izdelkov. Udari in poškoduje ga lahko podivjana žival ali pa se okuži pri stiku z obolelimi živalmi (biološki dejavniki tveganja). Ker izdeluje hrano, je odgovoren za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje (dezinficiranje) in pospravljanje. Namen spletnega orodja OiRA za mesarja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

1-30 F-A 72.jpg
15/12/2016
Construção e manutenção
Eslovénia
Esloveno

Painters

The tool is meant for indoor painters and façade workers, with tasks like painting walls and ceilings, painting of carpenter products, setting wallpapers and insulation, decoration of advertisement spaces and boards, primary protection of products: wood against moist and decay, metal against rust. They work with gear/equipment like paintbrushes, cutting tools, etc. Inside, the risk is drought. Outside, painters and façade workers are exposed to the weather based risks. They often can't avoid filth, foul smell, and toxic paint fumes. Work is usually done standing up or on a ladder. That makes additional risks. The work can be one person or a group, often with longer working hours. The danger is working with toxic substances. The purpose of the online tool OiRA for painters and façade workers is for employees and employers to remind each other of dangers, collaborate, and give each other advice to make a safer workplace for employees.

 

Orodje je namenjeno slikopleskarjem/črkoslikarjem/fasaderjem, z glavnimi opravili: pleskanje zidov, sten in stropov, pleskanje mizarskih in kovinskih izdelkov, polaganje tapet in izolacije (pod bodočo fasado), opremljanje razstavnih prostorov, izdelava reklamnih panojev, predhodna zaščita izdelkov: les pred vplivom vlage in trohnenjem, kovino pred rjavenjem. Pri svojem delu uporablja delovno opremo: čopiči, valjčki, brizgalne pištole, blazinice in rezalna orodja. Dela v zaprtem prostoru, kjer je lahko prepih ali na prostem, kjer je izpostavljen vplivom vremenskih dejavnikov. Pogosto se ne more izogniti umazaniji, neškodljivim vonjavam pa tudi zdravju škodljivim vplivom barv in premazov. Delo opravlja pretežno stoje na tleh ali na višini, pri tem se pogosto pripogiba. Dela lahko samostojno ali v skupini, pogosto s podaljšanim delovnim časom. Izpostavljen je tveganju zaradi ravnanja z nevarnimi snovmi. Namen spletnega orodja OiRA za slikopleskarja/črkoslikarja/fasaderja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

electricians_A - 72_0.jpg
12/12/2016
Trabalhos de eletricidade e trabalhos relacionados
Eslovénia
Esloveno

Electricians

This OiRA tool includes the usual work of electrician. Work space of electrician is specific. Work is done outside or in the building, where inside conditions depend on the object being operated. Electrician work encompasses several phases from basic wiring to final assembly. When the tasks are carried out in the unoccupied building, electrician is often exposed to a severe cold and draught. Electrician is exposed to a several risks such as burns caused by electricity, extreme low temperatures, repetitive tasks, heavy lifting, working on heights, chances of eye injury due to the flying objects, slips, falls, dangerous goods and toxic biological substances due to the animal feces. The purpose of the online tool OiRA for painters and façade workers is for employees and employers to remind each other of dangers, collaborate, and give each other advice to make a safer workplace for employees.

 

Orodje OiRA obravnava običajno delo elektroinštalaterja. Delovno okolje elektroinštalaterja je specifično. Dela izvaja v zunanjem okolju ali v objektu, pri čemer so notranje razmere odvisne od objekta, ki ga elektroinštalater opremlja. V objektu delo elektroinštalaterja obsega več faz del. Faza grobe montaže pomeni pripravo terena za vgradnjo električne napeljave, faza fine montaže zahteva več ročnih spretnosti. Kadar elektroinštalater dela v neopremljenem objektu, je pogosto izpostavljen mrazu in prepihu. Elektroinštalater je izpostavljen raznim nevarnostim, kot so: nevarnost električnih opeklin in opeklin zaradi električnega udara, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, ponavljajoča opravila in dvigovanje težkih bremen, nevarnosti zaradi del na višini, poškodbe oči zaradi letečih delcev, zdrsi, padci, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnostim okužb in obolenj zaradi izpostavljenosti biološkim agensom, kot so iztrebki ptic in glodalcev.

Poleg tega so delavci pri opravljanju dela izpostavljeni nasilju tretjih oseb, stresu, itd.

Namen spletnega orodja OiRA za elektroinštalaterja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

kitchen practice_A - 300.jpg
07/12/2016
Hotelaria, restauração e fornecimento de refeições
Eslovénia
Esloveno

Cooks

This risk assessment has been produced in order to assist cooks to do their job safely. Cooks and chefs spend most of the day on their feet, and it is often necessary to lift and carry heavy bags or boxes of ingredients. The commercial kitchen is full of sharp blades and dangerously hot surfaces, so both cuts and burns are commonplace. During a busy shift the floors can become slippery from grease or moisture, creating a slipping hazard. Many of the powerful cleansers, grease cutters and sanitizers used in the industry are toxic and corrosive, presenting health risks of their own when used incorrectly. The cooks are exposed to a wide range of threats such as mechanical hazards (cutting and needle stick injuries), burns, threats of electrocution, etc.  An interactive OiRA tool intended for cooks which comprises a basic description of  kitchens, encourages cooperation between employees and employers and significantly contributes to improvements in the workplace and working environment.

Orodje OiRA je namenjeno kuharjem. Med delovno opremo kuharja sodi tudi posoda za pripravo jedi, za kuho, za serviranje ter za odpadke, termična posoda in posoda za kuhanje pod povečanim pritiskom, različno orodje in drobni inventar. Kuhar je izpostavljen najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti (urezi in vbodi), nevarnosti opeklin, nevarnosti zaradi električnega toka idr. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem, poseganjem, dviganjem in prenašanjem lažjih in srednje težkih bremen. Zato poklic ni priporočljiv za osebe s ploskimi stopali. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Orodje OiRA za kuharje posebej obravnava tveganja, ki so pomembna z vidika delovnega okolja (kuhinje), kjer so pogosto problematične mikroklimatske razmere (toplotne razmere, vlaga, gibanje in izmenjava zraka). Posebno poglavje se nanaša tudi na osebno varovalno opremo in varnostne znake. 

tyre repair_A - 72.jpg
07/12/2016
Reparação de veículos automóveis e atividades relacionadas
Eslovénia
Esloveno

Vehicles Tyre repair workers

This risk assessment has been produced in order to assist tyre repair workers to do their job safely. One of the primary tasks of the tyre repair workers are to prepare the car for safe driving, including tyre repairs, montages and changing the tubes and tires, as well as  balancing wheels. Work tasks contain a selection of tasks, from tire-wheel assembly and disassembly to tire balancing, as well as repair of damaged tires and rims. Workers are exposed to sudden tire cracks or explosions, carrying heavy loads and so on. An interactive OiRA tool intended for tyre repair workers which comprises a basic description of the tyre repair shops, encourages cooperation between employees and employers and significantly contributes to improvements in the workplace and working environment.

Orodje OiRA je namenjeno vulkanizerjem. Ena od osnovnih nalog vzdrževalca avtomobilskih pnevmatik in vulkanizerja je priprava avtomobila za varno vožnjo. Vulkanizer popravlja, montira in menjava zračnice in plašče ter uravnoteži kolesa. Delo vzdrževalca pnevmatik in vulkanizerja je raznoliko in vsebuje različna opravila od demontaže in montaže pnevmatik s platišč, uravnoteženje koles kot tudi popravilo poškodovanih pnevmatik in platišč. Med glavna tveganja, katerim je izpostavljen vulkanizer spadajo nenadni razpoki ali eksplozije pnevmatik, stisnine pri montaži in demontaži pnevmatik in poškodbe zaradi prenašanja težjih bremen. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno vulkanizerjem obsega osnovni opis nevarnosti v vulkanizerski delavnici in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

parquet_A - 72.jpg
07/12/2016
Construção e manutenção
Eslovénia
Esloveno

Parquet workers

This risk assessment has been produced in order to assist parquet workers to do their job safely. Parquet workers tasks relate to the flooring laying and other floor coverings made of wood and wooden materials. A parquet worker uses a number of tools and equipment such as hammers, saws, rotating drums and the circular grinding machines and a vacuum cleaner which all pose several risks. An interactive OiRA tool intended for parquet workers comprises a basic description of hazards in the workplace. It encourages cooperation between employees and employers and significantly contributes to improvements in the workplace and working environment.

Orodje je namenjeno delovnem mestu parketarja, ki se nanaša na polaganje parketne in druge talne obloge iz lesa in lesenih materialov. Pri svojem delu uporablja parketar številna ročna orodja in pripomočke kot so kladivo, udarno klado, žago ipd in dela s stroji in napravami, npr. z bobenskim in krožnim brusilnim strojem ter sesalcem za prah ki predstavljajo tveganja. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno parketarjem obsega osnovni opis nevarnosti na delovnem mestu parketarja in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

1-18 F-A 72_0.jpg
07/12/2016
Trabalho com metal
Eslovénia
Esloveno

Metal workers

This risk assessment has been produced in order to assist metalworkers to do their job safely. Metal workers are exposed to different hazards like mechanical hazards, extreme temperatures (liquid metal), recurring tasks, lifting heavy loads, the dangers of airborne particles, the risk of electrocution, frequent slips and falls. They are exposed to the hazardous substances and biological agents. An interactive OiRA tool for metalworkers comprises a basic description of the risks to which metal workers are exposed during their work. With this and the proposed measures to reduce risks, the OiRA tool for metal workers encourages cooperation between employees and employers. This OiRA tool was designed to promote health in the workplace, with the combined efforts from employers, workers and society as a whole to improve the health and well-being in the workplace. Employers are responsible for its implementation. 

Orodje OiRA je namenjeno kovinarjem. Med kovinarje prištevamo livarje, obdelovalce kovin, kjučavničarje, orodjarje, izdelovalce mehanskih konstrukcij itd. Kovinarji so izpostavljeni najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti ekstremne temperature (tekoče kovine), ponavljajoča opravila, dvigovanje težkih bremen, nevarnostim zaradi letečih delcev, nevarnosti zaradi električnega toka, pogosti so zdrsi, padci. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno kovinarjem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je pri delu izpostavljen kovinar. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Posebna rubrika orodja OiRA za kovinarje je namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, kar so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in celotne družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Za njeno izvajanje je odgovoren delodajalec.

roofers_A - 72.jpg
07/12/2016
Construção e manutenção
Eslovénia
Esloveno

Roofers

This risk assessment has been produced in order to assist those who have a legitimate need to access and/or work on a roof to do so safely. Roofers' basic work activity is to cover roofs with various roofing materials. Their work varies depending on whether they cover the roof on anew building, which is still under construction, or they replace the roof on an existing building. The main risk to which the roofers are constantly exposed is to fall off the roof. An interactive OiRA tool for roofers comprises a basic description of the risk posed to the roofer. With this and the proposed measures to reduce the risk, the OiRA tool encourages cooperation between employees and employers. The OiRA tool for roofers brings the description and identification of the general risks involved in carrying loads, working at heights, on job sites documents for work and so on. Additional modules are about working at heights and roof treatment while working at height, roof work, work on the roof with a slopes greater than 60° and the roofs with the non-load bearing roof structures.

Orodje OiRA je namenjeno krovcem. Krovčeva osnovna delovna aktivnost je pokrivanje strehe različnih objektov s strešno kritino. Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. Glavna nevarnost, ki je pri delu krovca vseskozi prisotna, je padec s strehe oziroma objekta, ki ga pokriva. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno krovcem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je izpostavljen krovec. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Orodje poleg opisa in identifikacije splošnih tveganja opomni na nevarnosti pri prenašanju bremen, delo na višini, dokumentacijo za delo na deloviščih ipd. Modul Delo na višini in na strehi obravnava delo na višini, delo na strehi, delo na strehi z naklonom, večjim od 60° ter strehe iz nenosilne kritine.

1-6 F-A 72.jpg
30/09/2016
Serviços de limpeza
Eslovénia
Esloveno

Cleaning

Cleaning is a job to be implemented in all industries and in public places and business premises. In general, it means cleaning floors and other surfaces, including washing floors, dusting, vacuuming, polishing floors and work surfaces as well as other tasks, such as removing trash, waste water disposal and similar. Frequently, cleaning tasks take place outside regular working hours, including in the early morning, late evening or at night. Some cleaning operations are specialised only for cleaning windows, facades, industrial plants, means of transport (trains, planes, buses, etc), premises and equipment in health care and cleansing effects of disasters such as fires, floods and the like. Bsides, cleaning, slipping, stumbling, falls and similar are the most common causes of accidents at work. Workers are exposed to dangerous substances, the risk of electrical currents, manual handling of loads, stress, as well as violence by third parties and sexual harassment.

Čiščenje je opravilo, ki se izvaja v vseh dejavnostih ter na javnih mestih in poslovnih prostorih. V splošnem je to čiščenje talnih in drugih površin, vključno s pomivanjem tal, brisanjem prahu, sesanjem, loščenjem tal in delovnih površin ter druga opravila, kot so odnašanje smeti, odstranjevanje odpadne vode in podobno. Pogosto se čiščenje izvaja izven običajnega delovnega časa, na primer zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči. Nekateri izvajalci čistilnih del so specializirani samo za čiščenje oken, fasad, industrijskih obratov, prometnih sredstev (vlaki, letala, avtobusi, itd.), prostorov in opreme v zdravstvu ter čiščenje posledic katastrof kot so požari, poplave in podobno. Pri čistilnih delih so zdrsi, spotiki, padci in podobno najpogostejši vzroki nezgod pri delu. Poleg tega so delavci pri opravljanju del izpostavljeni nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, obremenitvam pri ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju tretjih oseb, spolnemu nadlegovanju, itd.

1-7 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Comércio grossista e retalhista
Eslovénia
Esloveno

Commercial shops

Due to a long-term standing work or incorrect sitting position, shop workers are often exposed to orthopedic injuries after only a few years of their professional practice. In the long term their health might be affected by repetitive movements influenced by stacking items on the shelves and lifting heavy weights. Improper working techniques and a poor ergonomically designed working environment are among the factors that aggravate the already burdened occupations. The ongoing work with customers and psychosocial risks (excessive workload, shift work, poor communication, sexual harassment, violence, third parties adn so on) can often lead to employees' burnout or depression. The OiRA tool for shop workers deals with general and specific risks at work. This risk assessment contains proposed solutionsto reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Prodajalci so pogosto ortopedski bolniki že po nekaj letih opravljanja svojega poklica zaradi dolgotrajnega dela stoje ali nepravilnega sedečega položaja (npr.: delavec na blagajni). Dolgoročno pa lahko na njihovo zdravje zaradi ponavljajočih se gibov vpliva tudi zlaganje artiklov na police ter dvigovanje bremen. Nepravilne tehnike dela ter neergonomsko načrtovana delovna mesta sodijo med dejavnike, ki poslabšujejo že sicer obremenjena delovna mesta. Stalno delo s strankami ter psihosocialna tveganja (čezmerna delovna obremenitev, delo v izmenah, neučinkovito komuniciranje, spolno nadlegovanje, nasilje tretjih oseb, ipd.) lahko pogosto vodijo v izgorelost ali depresijo. To orodje obravnava  tveganja pri delu prodajalca za pultom ali blagajno. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

work in office_A - 72_3.jpg
30/09/2016
Trabalhos de escritório e administrativos
Eslovénia
Esloveno

Office work

Like any job, working in an office environment can be dangerous. Statistics show that even in offices many workers can be injured or get ill. Risks are mainly due to an inadequate working environment, improperly installed work equipment and the like. Working with computer equipment is increasingly complex and often beyond normal working hours. This tool addresses the general risks at work in the office does not deal with various specific features which are associated with different working and organizational procedures.

Tako kot vsako delo je tudi delo v pisarniškem okolju lahko nevarno. Statistika kaže, da se tudi v pisarnah vsako leto veliko delavcev poškoduje ali zboli.  Tveganja  so predvsem zaradi neustreznega delovnega okolja, neustrezno postavljene delovne opreme in podobno. Delo z računalniško opremo je vse bolj zahtevno in velikokrat  preko normalnega delovnega časa. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v pisarnah ne obravnava pa  raznih posebnosti, ki so povezane z različnimi delovnimi in organizacijskimi postopki.

2-3 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Construção e manutenção
Eslovénia
Esloveno

Construction

From the occupational safety and health perspective, working in the construction industry is among the most risky. The reasons are mainly based on the fact that the work is performed at the work environment where the situation is constantly evolving in terms of both the performance of work activities, the number of participants, work at different levels (at height, excavations, tunnels), transport (horizontal, vertical) as well as in very changing weather conditions (heat, cold, wind, rain, snow). During construction work, workers are exposed to health damage risks, such as diseases related to asbestos exposure, back pain, vibration disease (white finger syndrome), and skin ulcers due to the use of hazardous substances like cement. The OiRA tool for construction workers deals with general risks with an emphasis on chemical safety and the safety of work equipment, slipping, tripping, falls from heights, exposure to dangerous substances, the risk of electrical current, manual handling of loads, stress, violence and so on. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Delo v gradbeništvu je eno izmed najbolj tveganih za varnost in zdravje pri delu.  Razlogi za takšno trditev so predvsem v tem, da se delo opravlja na deloviščih, kjer se razmere stalno spreminjajo tako glede izvajanja delovnih aktivnosti, mehanizacije, števila udeležencev, del na različnih nivojih (na višini, izkopih, rovih), transporta (horizontalnega, vertikalnega) kot tudi v zelo spreminjajočih vremenskih razmerah (vročina, mraz, veter, dež, sneg) Pri gradbenih delih so delavci izpostavljeni tudi tveganjem okvar zdravja, kot so bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, bolečine v hrbtenici, vibracijska bolezen (sindrom belih prstov), kožne razjede zaradi uporabe nevarnih snovi, cementa in podobno. To orodje obravnava  tveganja pri delu v gradbeništvu: zdrsi, spotiki, padci z višin, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju,itd. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

carpentries_A - 72.jpg
30/09/2016
Construção e manutenção
Trabalhos de madeira e trabalhos relacionados
Eslovénia
Esloveno

Carpentries

The woodworking industry has one of the highest rates of accidents in the manufacturing sector. The reasons are largely the result of workers interacting with various sets of tools and equipment. Carpenter work requires normal physical and mental capability with an emphasis on skills of hands and fingers, muscle sensitivity and pressure sensation on feet, hands and fingers. Carpenters work with the coordination of hands and fingers and must be able to concentrate in dangerous situations with a rapid understanding and reaction to signals and sounds. Occasionally, they work at height and in forced positions. Because of the potential harm caused by excessive noise, dust, fumes, glues, paints, thinners and hardeners periodic medical check-ups are required. The OiRA tool for carpenters deals with general risks with an emphasis on chemical safety and the safety of work equipment - machinery and equipment (maintenance of machines, control systems, etc.). This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Lesno predelovalna industrija ima eno najvišjih stopenj nezgod v predelovalni dejavnosti. Razlogi so večinoma posledica stika delavcev s strojno opremo. Mizar ima normalne psihofizične sposobnosti s poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za pritisk noge, roke in prstov. Dela ob usklajeni koordinaciji rok in prstov, razlikuje barve ter dela ob hitrem razumevanju in reagiranju na signale in zvoke, globinskem gledanju, s prisebnostjo in zbranostjo v nevarnih situacijah. Občasno dela na višini in v prisilni drži. Pogosto se sklanja, dela čepe in lovi ravnotežje. Zaradi škodljivosti, kot so ropot, prah, hlapi, lepila, barve, razredčila in trdilci so potrebni periodični zdravniški pregledi. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v mizarski delavnici, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter varnosti delovne opreme - strojev in naprav (vzdrževanje strojev, krmilni sistemi, ipd.). Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-2 F-A-72_0.jpg
30/09/2016
Produção e venda de alimentos
Eslovénia
Esloveno

Bakeries

Bakers work in manufacturing facilities that produce bread, pastries, and other baked products. Bakers' work is demanding and relatively difficult. It is very often exposed to various dangers and risks of rotating tools and moving parts, burns from cooking and heating liquids. Bakers work with their hands or fingers and are occasionally exposed to extreme heat or cold while working outside or in cold storages. Work is continuously performed in artificial light at high temperatures and humid fluctuations with the presence of fine particles (flour, sugar powder) and excessive noise. The OiRA tool for bakers deals with general and specific risks at work. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Delo peka je zahtevno in relativno težko. Pogosto je izpostavljen različnim nevarnostim in možnostim poškodb z orodji in gibljivimi deli strojev, opeklin pri pečenju in gretju tekočin ali udarcev pri transportu. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem lažjih bremen. Med hojo prenaša in potiska bremena. Dela z rokami oziroma s prsti. Občasno je izpostavljen visoki vročini ali mrazu pri zunanjih opravilih in delu pri zamrzovalnih napravah. Stalno dela pri umetni svetlobi pri velikih temperaturnih spremembah, v vlagi, ob prisotnosti drobnih delcev (moka, sladkor v prahu) v zraku in v hrupu. To orodje obravnava  tveganja pri delu peka. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-12 F-A 72_9.jpg
30/09/2016
Salões de cabeleireiro e de beleza
Eslovénia
Esloveno

Hairdressers

A hairdresser's tasks are very diverse and can vary from cutting, colouring and styling hair, beards and mustaches. While carrying out their job, hairdressers use a plethora of accessories and tools made of different materials, including scissors, combs, hairbrushes, razors and hair cutting machines, hair winders, soaping brushes, sprayers, hair sprays, toilet water, shampoos, hair strengtheners and colours. Most hairdressers have a broad range of skills, but some others specialise in processes. Hairdressing work requires good physical skills. The OiRA tool for hairdressers deals with general risks with an emphasis on chemical safety and skin protection. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.

Dela frizerja so raznolika: od striženja, oblikovanja pričesk, brad in brkov, britja, barvanja las, trepalnic, obrvi in brkov, do negovanja las in lasišča. Delo navadno začne z umivanjem las in lasišča. Pri svojem delu uporablja široko paleto najrazličnejših pripomočkov in orodij iz različnih materialov: glavnike, česalne krtače, britve in brivnike, škarje in strojčke za striženje las in dlak, navijalce za kodranje, čopiče za miljenje in nanašanje kemikalij, razpršilnike, toaletne vode, lake, šampone, utrjevalce in barvila. Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti. Opravlja se pretežno stoje, s pripogibanjem, obračanjem in poseganjem. Poleg ostrega vida ima frizer visoko razvite spretnosti rok in prstov. Možne poškodbe so: vrezi, vbodi z ostrim orodjem in okužbe z nalezljivimi boleznimi pri neposrednih stikih z ljudmi. S pazljivostjo pri delu in upoštevanjem navodil o uporabi zaščitnih sredstev se je poškodbam po navadi moč izogniti. Več kot tretjina vseh frizerjev ima v svoji poklicni karieri težave s kožo (alergijske kožne bolezni), posebno s kožo v predelu rok. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v frizerskem salonu, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter zaščiti in negi kože. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-37 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Transporte, distribuição e logística automóvel
Eslovénia
Esloveno

Road transport

The OiRA tool is intended to tackle drivers in the road traffic activities and to lead the employer through the basic occupational, safety and health requirements, including the choice of equipment - truck, manipulating with cargo, safe driving and handling with documentation. This risk assessment contains proposed solutions to reduce or eliminate the risks. All requirements, listed in the OiRA tool, are linked to legislation.   

Orodje, namenjeno voznikom v cestnem prometu, se ciljano nanaša na voznike kamionov. Delodajalca vodi preko splošnih zahtev za varnost in zdravje pri delu, izbora in priprave vozila pred vožnjo, nakladanje in razkladanje tovornih vozil, varno vožnjo po cesti ter organizacijo vse potrebne dokumentacije. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Promotional resources
Parquet_worker_sector.jpg
07/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Parquet workers - Ocenjevanje tveganj pri delu parketarja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu parketarja.
Cooks_sector.jpg
07/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Cooks - Ocenjevanje tveganj pri delu kuharja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu kuharja.
Roofers_sector.jpg
07/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Roofers - Ocenjevanje tveganj pri delu krovca s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu krovca.
Metal_workers_sector.jpg
07/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Metal workers - Ocenjevanje tveganj pri delu kovinarja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu kovinarja.
Tyre_repair_workers_sector_0.jpg
06/04/2017
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Tyre repair workers - Ocenjevanje tveganj pri delu vulkanizerja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu vulkanizerja.
Capture leaflet SL.JPG
23/12/2016
Eslovénia
Folhetos e brochuras

Esloveno

Leaflet: OiRA general

This leaflet gives a general introduction to the OiRA tools in Slovenia.
Skupaj project.jpg
23/12/2016
Eslovénia
Estudos de caso e artigos

Esloveno

Interdisciplinary publication on the Project 'Skupaj' (Projekta Skupaj) - The building blocks of health

This publication has been produced with the joint effort of employers and employees from the trade, services and manufacturing sector in the field of risks prevention.
Slovenian guide.jpg
07/12/2016
Eslovénia

Esloveno

Slovenian guide to the health and safety in the workplace online interactive risk assessment tool

Notícias
5-4 F-A 72.jpg
07/04/2020
On 6 April four new OiRA tools went liveVer mais