You are here

Date și cifre (ESENER)

Sondajul european în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente (ESENER) realizat de EU-OSHA este un sondaj amplu, care examinează modul în care se gestionează riscurile privind securitatea și sănătatea la locurile de muncă din Europa.

Mii de întreprinderi și de organizații din întreaga Europă răspund, prin reprezentanții lor, la chestionarele ESENER, care se axează în special pe:

 • riscurile generale în materie de SSM și modul în care sunt gestionate;
 • riscurile psihosociale, precum stresul, intimidarea și hărțuirea;
 • stimulentele și impedimentele din calea acțiunilor de gestionare a SSM;
 • implicarea lucrătorilor în SSM.

Sondajul din 2014 este chiar mai detaliat și mai amplu decât primul, mărimea eșantioanelor crescând cu 50 %, iar în trei țări eșantioanele naționale fiind suplimentate și mai mult. Pentru prima dată, ESENER-2 include microîntreprinderi cu 5-10 angajați și întreprinderi din sectorul agricol.

 • Evaluări ale riscurilor la locul de muncă desfășurate cu regularitate și în principal de către personalul intern

  Pare să existe o corelație cu mărimea instituției, întrucât ponderea procentuală a instituțiilor în care evaluările riscurilor sunt efectuate în principal de către personalul intern crește proporțional cu mărimea.

  Nu se poate trage o concluzie cu privire la calitatea acestor evaluări ale riscurilor, însă în principiu și pornind de la premisa că persoanele care controlează munca sunt cele mai în măsură să controleze riscurile, toate întreprinderile trebuie să poată efectua o evaluare de bază a riscurilor numai cu propriul personal.

  Evaluări ale riscurilor la locul de muncă efectuate cu regularitate pe țăriPictogramă de zoom
 • Evaluări ale riscurilor la locul de muncă efectuate cu regularitate

  ESENER-2 indică faptul că 77 % din instituțiile din UE-28 efectuează cu regularitate evaluări ale riscurilor. După cum era de așteptat, există o corelație pozitivă cu mărimea instituției.

  Este probabil ca nivelurile absolute ale evaluării riscurilor indicate de ESENER-2 să fie, într-o anumită măsură, supraestimate. Acest tip de „erori de măsurare” este comun tuturor anchetelor, însă ESENER-2 depune toate eforturile pentru a le menține la un nivel minim. Cel mai important, metodologia garantează că nivelurile pot fi folosite pentru comparații valabile între țări și pentru analize pe baza altor variabile, care sunt principalele obiective ale studiului.

  Vedeți mai mult

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom
 • De ce nu se desfășoară cu regularitate evaluări ale riscurilor

  Principalele motive invocate pentru neefectuarea cu regularitate a evaluărilor riscurilor sunt că riscurile și pericolele sunt deja cunoscute (83 %) și că nu există probleme majore (80 %).

  Este interesant de constatat că întreprinderile din cele mai mici categorii de mărime raportează mai puțin frecvent decât corespondenții lor mai mari faptul că procedura este prea împovărătoare: 22 % din cei care au între cinci și nouă angajați față de 31 % din rândul celor care au peste 250 de angajați.

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom
 • Motive pentru abordarea problemelor de securitate și sănătate

  Îndeplinirea obligației legale este raportată ca fiind un motiv major de 85 % din instituții la nivelul UE-28.

  Există o ușoară corelație pozitivă cu mărimea instituției, pe când la nivel de sector nu există diferențe semnificative. Al doilea cel mai important stimul al acțiunii în materie de SSM îl constituie satisfacerea așteptărilor angajaților și ale reprezentanților acestora (79 %).

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom
 • Principalele dificultăți la abordarea securității și sănătății

  Rezultatele în funcție de mărime sugerează că cele mai mici instituții par să raporteze acești doi factori – complexitatea obligațiilor legale și procedurile birocratice – mai frecvent decât instituțiile lor omoloage mai mari.

  În schimb, lipsa de sensibilizare, atât în rândul personalului, cât și al conducerii, este raportată mai ales în categoria celor mai mari instituții, ceea ce reprezintă o constatare interesantă, deoarece sugerează că un climat sau o cultură pozitivă a siguranței poate deveni dificil de gestionat pe măsură ce mărimea întreprinderii crește.

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom
 • Factori de risc prezenți în instituție

  Factorii de risc cel mai frecvent identificați sunt necesitatea de a interacționa cu clienți, elevi sau pacienți dificili (58 % din instituții în UE-28), urmată de pozițiile obositoare sau dureroase (56 %) și mișcările repetitive ale mâinilor sau brațelor (52 %).

  În actualul context al schimbărilor din cadrul societății, constatările ESENER-2 reflectă dezvoltarea continuă a sectorului serviciilor.

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom
 • Doi factori de risc cel mai frecvent raportați

  Riscul de accidente cu mașini sau unelte de mână este cel mai frecvent raportat factor de risc în construcții, gestionarea deșeurilor, alimentarea cu apă și electricitate (82 % din instituțiile din sector în UE-28), în agricultură, silvicultură și pescuit (78 %) și în industria prelucrătoare (77 %).

  Necesitatea de a interacționa cu clienți, pacienți, elevi etc. dificili este cel mai frecvent factor de risc în educație, sănătate umană și activități de asistență socială (75 %) și în comerț, transporturi, alimentație/cazare și activități recreative (62 %).

  Apăsați pe zoomPictogramă de zoom