You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Oportunități de finanțare

Pentru a-i ajuta pe partenerii OiRA să obțină finanțarea necesară realizării acestei platforme, EU-OSHA furnizează periodic informații despre oportunitățile de finanțare destinate inițiativelor legate de securitatea și sănătatea în muncă (SSM) din UE. Cel mai recent ghid publicat de EU-OSHA privind finanțarea se intitulează „Oportunități de finanțare ale UE pentru părțile interesate ale EU-OSHA”.

Ghidul își propune să ajute toate părțile interesate ale EU-OSHA să identifice oportunități de finanțare adecvate. Scopul său este să sensibilizeze părțile interesate în privința diferitelor posibilități de obținere a finanțării la nivelul UE, de la finanțarea destinată cercetării în domeniul SSM până la activitățile desfășurate de instituții publice și la proiectele inițiate de diferiți parteneri sociali.

Ghidul evidențiază oportunitățile de finanțare destinate inițiativelor comune din diferitele state membre ale UE (adesea și din statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, precum și din țările candidate). De asemenea, ghidul cuprinde o secțiune referitoare la finanțarea la nivel național, disponibilă din fonduri europene structurale și de investiții în mai multe state membre.