Legislaţie

Cea mai importantă lege europeană relevantă pentru evaluarea riscurilor este Directiva Cadru 89/391. Această directivă reprezintă într-adevăr un cadru legislativ, cu “principii generale privind prevenirea riscurilor la locul de muncă…, precum şi principii directoare generale pentru implementarea principiilor respective” (art. 1.2.). Aceasta prevede responsabilitatea angajatorilor de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în orice aspect al muncii, iar evaluarea riscurilor este un aspect integral al acestei gestionări obligatorii a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă (GSSM). Conform directivei, evaluarea riscurilor trebuie să reprezinte startul în procesul complex GSSM. Aceasta joacă un rol esenţial deoarece permite angajatorilor să aplice măsuri care sunt necesare pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor lor. 

Directiva cadru a fost transpusă în legislaţia naţională. Însă statele membre au dreptul de a introduce dispoziţii mai stricte pentru a-şi proteja lucrătorii (din acest motiv trebuie să verificaţi legislaţia specifică privind evaluarea riscurilor din ţara dumneavoastră).