You are here

Primary tabs

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Croația

Informații de contact
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Croația
Website:
Număr de telefon general:
+385 1 655 87 05
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă este o organizație de rețele, cu un „punct focal” în fiecare stat membru, precum și în statele Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) și în țările candidate și potențial candidate. Puteți contacta punctul focal național aici