Întrebări frecvente despre OiRA

Vă rugăm să consultați secțiunea de întrebări frecvente de mai jos înainte de a ne adresa o întrebare. Poate că s-a răspuns deja la întrebarea dvs.

1. Ce este OiRA?

Dezvoltată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), OiRA (Online interactive Risk Assessment – platformă online interactivă de evaluare a riscurilor) este o aplicație web gratuită și ușor de utilizat, care poate ajuta organizațiile de mici și foarte mici dimensiuni să își construiască un proces etapizat de evaluare a riscurilor, de la identificarea și evaluarea riscurilor la locul de muncă până la alegerea unor acțiuni preventive și punerea lor în aplicare, urmată de monitorizare și raportare.

2. De ce a fost creată platforma OiRA?

Există suficiente dovezi pentru a concluziona că microîntreprinderile și întreprinderile mici, în general, prezintă unele deficiențe în ceea ce privește evaluarea riscurilor și adoptarea unei politici preventive. OiRA își propune să remedieze aceste neajunsuri și să contribuie la îmbunătățirea securității și sănătății în muncă (SSM) în cadrul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici.

3. Ce este evaluarea riscurilor?

Evaluarea riscurilor reprezintă o examinare sistematică a tuturor aspectelor activității profesionale, pentru a se stabili:

 • posibilele cauze de vătămări sau răniri;
 • posibilitățile de eliminare a pericolelor și, dacă eliminarea acestora nu este posibilă,
 • măsurile de prevenție sau de protecție care ar trebui instituite pentru a ține riscurile sub control.
4. De ce nu sunt toate secțiunile site-ului disponibile în toate limbile UE?

Au fost traduse în toate limbile UE doar secțiunile cu conținut fix ale site-ului, iar cele care se actualizează periodic sunt disponibile numai în limba engleză. Acest demers răspunde nevoii de raționalizare a resurselor EU-OSHA.

5. Ce este comunitatea OiRA?

Comunitatea OiRA este alcătuită din organizațiile și persoanele care dezvoltă instrumente OiRA. Scopul său este să faciliteze dezvoltarea de instrumente OiRA prin stimularea schimbului de instrumente, cunoștințe și bune practici, prin promovarea activităților de colaborare, prin consolidarea relațiilor existente în cadrul comunității și prin crearea unor relații noi.

6. Este posibilă crearea unui link către site-ul OiRA?

Da. EU-OSHA permite (și încurajează) crearea de linkuri către toate paginile web ale site-ului OiRA (instrumente OiRA, materiale pentru promovarea OiRA etc.).

7. Cine poate deveni partener OiRA și membru al comunității OiRA?

Partenerii sociali sectoriali (organizații patronale și sindicale) de la nivelul UE și de la nivel național, precum și instituțiile UE și autoritățile naționale (ministere, inspectorate ale muncii, institute de SSM etc.).

8. Există o politică de confidențialitate a OiRA?

Instrumentul OiRA este pus la dispoziția utilizatorilor de către EU-OSHA. Întrucât EU-OSHA este un organism al Uniunii Europene, acestuia i se aplică în mod direct Regulamentul (CE) nr. 45/2001, care garantează faptul că toate datele sunt prelucrate în mod corect și legal, numai în scopuri determinate și explicite, și sunt stocate în condiții de securitate.

În instrumentul OiRA se stochează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • o adresă de e-mail de contact;
 • numele responsabililor pentru măsurile prevăzute în planul de acțiune (precizarea acestor nume nu este obligatorie);
 • alte nume care pot fi introduse în câmpurile de text liber.

EU-OSHA aplică următoarele măsuri de protecție a datelor cu caracter personal:

 • datele cu caracter personal nu sunt accesibile pentru utilizatorii externi;
 • se iau măsuri de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat;
 • comunicările se criptează în mod corespunzător.

Textul integral care descrie politica de confidențialitate a OiRA poate fi consultat aici.

9. Cum își distribuie și își adaptează activitățile comunitatea OiRA?

Distribuirea are loc prin intermediul licențelor Creative Commons.

Acest tip de licențe le oferă utilizatorilor posibilitatea de a împărtăși altor persoane rezultatul muncii proprii și de a realiza adaptări ale unor astfel de rezultate conform unor condiții specificate, care includ cerința ca activitatea în cauză să nu fie comercială, iar autorii să fie menționați în mod corect.

Pentru informații suplimentare, consultați http://creativecommons.org/ și http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Ce tip de software este OiRA?

OiRA este un software cu sursă deschisă. Licențele unui software gratuit, cu sursă deschisă se acordă în mod liber, iar utilizatorilor li se acordă dreptul să folosească, să studieze, să modifice și să îmbunătățească designul programului având la dispoziție codul sursă.

OiRA este construit pe baza sistemului „Plone” de administrare a conținutului pentru întreprinderi (1) și își păstrează logica de programare în pachetele de suplimente „Euphorie” (2) și „osha.oira” (3). Interfața utilizează cea mai recentă tehnologie HTML5 și oferă ample interacțiuni prin intermediul colecției de șabloane Patternslib (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Ce oferă instrumentele OiRA?

Instrumentele OiRA oferă:

 • Un document care înregistrează rezultatele evaluării riscurilor și care poate fi descărcat, editat și imprimat. Acest document poate fi utilizat ca bază pentru informațiile care vor fi transmise persoanelor vizate, în vederea monitorizării (pentru a constata dacă au fost instituite măsurile necesare), a obținerii de dovezi destinate autorităților de supraveghere și a eventualelor revizuiri în cazul în care se schimbă circumstanțele.
 • Un plan de acțiune (care poate fi, de asemenea, descărcat, editat și imprimat) care se axează pe măsurile preventive care urmează să fie puse în aplicare, pe atribuirea sarcinilor de lucru și a termenelor etc.
 • O imagine de ansamblu a tuturor riscurilor. Această fișă poate fi utilizată ca bază pentru a transmite informații către persoanele vizate și pentru a monitoriza gestionarea corespunzătoare a riscurilor identificate și a măsurilor care se impun.
 • O imagine de ansamblu a măsurilor de prevenție și de protecție care trebuie puse în aplicare. Această fișă poate fi utilizată ca bază pentru transmiterea de informații către persoanele vizate și pentru monitorizarea măsurilor ce urmează să fie puse în aplicare în următoarele trei luni.
12. Ce este necesar pentru înregistrarea în cadrul unui instrument OiRA?

Trebuie furnizate o adresă de e-mail validă și o parolă. Imediat după înregistrare, utilizatorul poate începe să utilizeze instrumentul (nu este necesară așteptarea unui e-mail de confirmare).

Pentru conectare este necesară introducerea unei adrese de e-mail și a unei parole, iar utilizatorul este direcționat automat către contul său înregistrat.

Evaluarea și datele de autentificare sunt confidențiale și nu sunt vizibile pentru alte persoane (a se vedea politica de confidențialitate a OiRA).

13. Ce presupune o sesiune de probă a unui instrument OiRA?

Orice utilizator poate începe să utilizeze instrumentul fără a trebui să se înregistreze, derulând o sesiune de probă. Ulterior, dacă instrumentul răspunde nevoilor și așteptărilor sale, utilizatorul poate să se înregistreze prin furnizarea unei adrese de e-mail și a unei parole. Vizitatorii nu pot să salveze ceea ce au lucrat și nici nu pot să descarce rapoarte.

14. Cum procedează un utilizator care a uitat parola contului?

Utilizatorul poate să solicite reamintirea parolei prin introducerea unei adrese valabile de e-mail, la care vor fi trimise datele de autentificare.

15. Este posibilă schimbarea parolei și/sau a adresei de e-mail a unui cont?

După conectare, utilizatorii pot face clic pe micul triunghi din colțul superior dreapta al paginii web (aproape de adresa lor de e-mail) și pot urma linkul pentru a-și actualiza parola și/sau adresa de e-mail.

16. Evaluarea riscurilor trebuie realizată într-o singură sesiune de lucru sau poate fi salvată și reluată ulterior?

După începerea sesiunii de lucru cu instrumentul OiRA, utilizatorul are posibilitatea să o întrerupă înainte de finalizarea activității. Ulterior, sesiunea poate fi reluată prin selectarea titlului acesteia în instrumentul OiRA. De fiecare dată când se selectează opțiunea „Continuă”, are loc stocarea informațiilor furnizate.

17. Este posibilă deschiderea unui al doilea instrument OiRA sau efectuarea unei alte evaluări cu același instrument (utilizând același cont)?

După conectare, făcând clic pe micul triunghi din colțul superior stânga al paginii web (aproape de numele instrumentului OiRA pe care îl folosesc), utilizatorii au acces la sesiunile și evaluările anterioare ale riscurilor și, de asemenea, ei pot alege opțiunea „Începere sesiune nouă”. În același instrument și același cont pot fi salvate mai multe sesiuni de lucru, cu condiția să aibă titluri diferite. Este important ca utilizatorii să înregistreze adresa de e-mail, parola și titlul atribuit fiecărei sesiuni de lucru în instrumentul OiRA.

18. Cum poate proceda un utilizator care întâmpină probleme la afișarea OiRA pe calculator, pe tabletă sau pe telefonul mobil?

Este important să vă asigurați că utilizați cea mai recentă versiune a browserului web. Pentru o afișare optimă, se recomandă utilizarea următoarelor browsere: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox și Safari.