Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Videoclipurile și infograficele reprezintă o metodă interactivă de explicare și promovare a proiectului OiRA, a ideii generale din spatele instrumentelor și a câtorva instrumente OiRA sectoriale specifice.

Pliantele și broșurile pot fi utilizate pentru a face cunoscut proiectul OiRA și noile instrumente OiRA unui public mai larg. Ele oferă utilizatorilor o sinteză atractivă a informațiilor esențiale, arătându-le dintr-o privire în ce constau și cum pot fi accesate instrumentele OiRA.

Prezentările standard despre OiRA sunt o resursă oportună pentru partenerii OiRA, precum și pentru oricine este interesat în mod specific de OiRA sau de instrumentele interactive de evaluare a riscurilor în general.

Studiile de caz privind implementarea instrumentelor OiRA în diferite state membre constituie un argument puternic în favoarea utilizării lor. Studiile se axează pe teme specifice, de exemplu crearea de parteneriate pentru a avea un impact în rândul utilizatorilor finali sau promovarea și elaborarea instrumentelor OiRA.

Ghidurile și manualele noastre au rolul de a asista partenerii OiRA și intermediarii lor pe tot parcursul procesului de elaborare și promovare a instrumentelor OiRA.

Posterele, bannerele roll-up și celelalte materiale sunt folosite pentru a atrage atenția printr-un un mesaj clar, invitând utilizatorii potențiali să valorifice instrumentele OiRA pentru a gestiona riscurile profesionale.