Evaluarea riscurilor — roluri şi responsabilităţi

În Europa, securitatea şi sănătatea lucrătorilor sunt protejate printr-o abordare bazată pe evaluarea şi gestionarea riscurilor. Pentru a efectua o evaluare eficace a riscurilor la locul de muncă, toate părţile implicate trebuie să cunoască foarte bine contextul juridic, conceptele, procesul de evaluare a riscurilor şi rolul pe care trebuie să îl joace principalii actori implicaţi în proces.

Rolurile şi responsabilităţile lucrătorilor

Este important ca lucrătorii să participe la evaluarea riscurilor. Aceştia cunosc problemele şi detaliile legate de ceea ce se întâmplă de fapt atunci când îşi desfăşoară sarcinile sau activităţile, aşa că ar trebui să fie implicaţi în evaluare. Cunoştinţele practice sau competenţa acestora este, de asemenea, deseori necesară pentru a dezvolta măsuri de prevenire care pot fi puse în practică.

Participarea lucrătorilor nu reprezintă numai un drept, ci reprezintă un lucru esenţial pentru ca gestionarea securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă de către angajatori să devină eficientă şi efectivă.

Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora au următoarele drepturi/obligaţii:

 • să fie consultaţi cu privire la organizarea evaluării riscurilor şi la desemnarea persoanelor care efectuează această sarcină;

 • să participe la evaluarea riscurilor;

 • să avertizeze responsabilii sau angajatorii în legătură cu riscurile observate;

 • să semnaleze orice schimbare survenită la locul de muncă;

 • să fie informaţi privind riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor şi măsurile necesare pentru eliminarea sau reducerea acestora;

 • să fie implicaţi în procesul de decidere asupra măsurilor de prevenire şi protecţie care vor fi puse în aplicare;

 • să solicite angajatorului adoptarea măsurilor corespunzătoare şi prezentarea propunerilor pentru reducerea la minim a riscurilor sau combaterea riscurilor la sursă;

 • să coopereze cu angajatorul pentru a-i permite acestuia să asigure un mediu de muncă sigur;

 • să fie instruiţi/să primească instrucţiuni cu privire la măsurile care vor fi puse în practică;

 • să protejeze, pe cât posibil, securitatea şi sănătatea lor şi a altor persoane afectate de acţiunile lor în conformitate cu instruirea şi instrucţiunile primite din partea angajatorului;

În plus, este important ca reprezentanţii lucrătorilor să fie instruiţi pentru a înţelege evaluarea riscurilor şi rolul acestora în efectuarea acestei evaluări.

Rolurile şi responsabilităţile angajatorilor

Angajatorii ar trebui să pregătească în mod riguros ceea ce intenţionează să facă pentru a-şi îndeplini responsabilităţile privind realizarea unei evaluări a riscurilor şi să implementeze măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor. Acestora li se recomandă să facă acest lucru prin stabilirea unui plan de acţiune pentru eliminarea sau ţinerea sub control a riscurilor.

Planul de acţiune ar trebui să cuprindă:

 • contractarea, organizarea şi coordonarea activităţii de evaluare;

 • numirea persoanelor competente pentru efectuarea evaluărilor

  • persoana care efectuează evaluarea riscurilor poate fi:

   • angajatorul însuşi

   • angajatul desemnat de angajator

   • evaluatori externi şi furnizori de servicii dacă nu există personal competent în acest sens la locul de muncă

  • persoanele îşi pot dovedi competenţa arătând că deţin următoarele abilităţi:

   • o înţelegere a abordării generale a evaluării riscurilor

   • capacitatea de a aplica această înţelegere la locul de muncă

   • abilitatea de a identifica situaţii în care acestea sunt incapabile să evalueze în mod corect riscurile fără ajutor şi de a putea da indicaţii cu privire la necesitatea unei asistenţe suplimentare

 • consultarea cu reprezentanţii lucrătorilor în legătură cu măsurile luate pentru numirea celor care vor face evaluările;

 • furnizarea de informaţii, instruire, resurse şi asistenţă evaluatorilor care sunt numiţi din cadrul întreprinderii;

 • asigurarea unei coordonări corespunzătoare între evaluatori (dacă este cazul);

 • implicarea conducerii şi încurajarea participării forţei de muncă;

 • stabilirea măsurilor care vor fi luate pentru revizuirea şi reluarea evaluării riscurilor;

 • asigurarea corelării măsurilor de prevenire şi de protecţie cu rezultatele evaluării;

 • asigurarea înregistrării evaluării riscurilor;

 • monitorizarea măsurilor de prevenire şi de protecţie pentru a asigura eficienţa permanentă a acestora;

 • informarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la evaluare şi la măsurile aplicate (prin accesul la înregistrările realizate).

Sfaturi pentru oricine efectuează o evaluare a riscurilor

Persoanele care efectuează evaluări ale riscurilor la locul de muncă ar trebui să deţină cunoştinţe şi/sau informaţii despre:

 • pericolele şi riscurile a căror existenţă este deja confirmată şi modul în care acestea se produc;

 • materialele, echipamentele şi tehnologia folosite la locul de muncă;

 • procedurile de lucru, organizarea şi interacţiunea lucrătorilor cu materialele folosite;

 • tipul, probabilitatea, frecvenţa şi durata expunerii la pericole. În unele cazuri, aceasta poate presupune aplicarea unor tehnici de măsurare moderne, aprobate;

 • relaţia dintre expunerea la un pericol şi efectul acestuia;

 • standardele şi cerinţele legale, care sunt relevante pentru riscurile existente la locul de muncă;

 • ce se consideră bune practici în domenii în care nu există standarde legale specifice.

Angajatorii trebuie să se asigure că cel care efectuează evaluarea riscurilor, fie că este un angajat sau un consultant extern, vorbeşte cu angajaţii sau cu alte persoane, cum ar fi contractanţii care realizează efectiv munca.

În cazul în care angajaţii din cadrul unor întreprinderi diferite lucrează în acelaşi loc de muncă, este posibil ca evaluatorii să trebuiască să împărtăşească informaţii cu privire la riscurile şi măsurile privind securitatea şi sănătatea, care se aplică pentru combaterea riscurilor respective. Angajatorul este cel care trebuie să aranjeze această facilitate.

--HEADING_PAGINATION--