Ce este OiRA?

OiRA – Instrumentul online de evaluare a riscurilor – este o platformă web care permite crearea de instrumente de evaluare a riscurilor sectoriale în orice limbă, într-un mod accesibil și standardizat.

Platforma este creată și gestionată de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și are la bază instrumentul neerlandez de evaluare a riscurilor RI&E.

De ce a fost elaborat proiectul OiRA?

O bună evaluare a riscurilor reprezintă cheia pentru a avea locuri de muncă sănătoase. Efectuarea de evaluări ale riscurilor poate fi însă o adevărată provocare, îndeosebi pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici (MIM), care ar putea să nu dispună de resursele sau de cunoștințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) necesare pentru o derulare eficace a unui asemenea proces.

Scopul OiRA este să contribuie la eliminarea acestor obstacole. Platforma reprezintă prima inițiativă la nivelul UE menită să încurajeze microîntreprinderile și întreprinderile mici din Uniune să își evalueze riscurile (în principal cu ajutorul statelor membre și al partenerilor sociali – organizații patronale și sindicale – de la nivelul UE și al statelor membre).

Care sunt obiectivele OiRA?

 • La nivel european:

  • să sporească numărul de microîntreprinderi și întreprinderi mici din Europa care își evaluează și își gestionează riscurile profesionale;

  • să contribuie (printr-o evaluare adecvată a riscurilor) la reducerea numărului de accidente și boli profesionale și la îmbunătățirea condițiilor de muncă;

  • să ajute întreprinderile (printr-o evaluare adecvată a riscurilor) să devină mai competitive (prin reducerea costurilor asociate accidentelor și bolilor profesionale, reducerea numărului de zile de concediu medical etc.).

 • La nivel național și sectorial:

  • să pună la dispoziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici instrumentele practice OiRA, prin site-urile acestora, și să promoveze utilizarea lor;

  • să contribuie la atingerea obiectivelor naționale de reducere a numărului de îmbolnăviri și accidente profesionale, punând instrumentele OiRA la dispoziția întreprinderilor.

 • La nivelul întreprinderilor:

  • să garanteze securitatea și sănătatea lucrătorilor (o îndatorire generală a angajatorilor și a întreprinderilor) prin încurajarea folosirii instrumentelor OiRA la nivelul întreprinderii și al punctelor de lucru sau de desfacere, instituind astfel un proces riguros de evaluare a riscurilor;

  • să risipească misterul care planează asupra procesului de evaluare a riscurilor;

  • să îmbunătățească condițiile de muncă, promovând utilizarea instrumentului pentru evaluarea riscurilor la locul de muncă și mărind astfel randamentul întreprinderilor.

Cum funcționează OiRA?

OiRA este o platformă online formată dintr-un generator de instrumente OiRA (cu ajutorul căruia dezvoltatorii pot crea instrumente sectoriale) și din instrumente sectoriale OiRA, accesibile prin intermediul unui site interactiv.

Generatorul de instrumente OiRA este pus la dispoziție gratuit pentru partenerii sociali sectoriali din UE și pentru cei naționali, precum și pentru autoritățile UE și cele naționale.

Partenerii sociali sectoriali de la nivelul UE sau de la nivel național și autoritățile UE sau cele naționale (dezvoltatorii instrumentelor) pot utiliza generatorul de instrumente OiRA pentru a crea instrumente de evaluare a riscurilor în diferite sectoare, de exemplu în sectorul saloanelor de coafură. Aceste instrumente – instrumentele sectoriale OiRA – sunt apoi puse la dispoziția microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici pentru a fi utilizate în procesele de evaluare a riscurilor.