Evaluarea riscurilor

Există motive întemeiate pentru aceasta. Dacă procesul de evaluare a riscurilor – începutul abordării gestionării sănătăţii şi a securităţii – nu se realizează în mod corespunzător sau deloc, este puţin probabil să se identifice sau să se implementeze măsurile necesare de prevenire.

În fiecare an, milioane de oameni din UE suferă vătămări la locul de muncă sau sănătatea acestora este grav afectată la locul de muncă. Din acest motiv evaluarea riscurilor este atât de importantă, aceasta reprezentând calea spre locuri de muncă sigure şi sănătoase. Evaluarea riscurilor este un proces dinamic care permite întreprinderilor şi organizaţiilor să implementeze o politică proactivă de gestionare a riscurilor la locul de muncă.

De aceea, este important ca toate tipurile şi dimensiunile de întreprinderi să efectueze evaluări regulate ale riscurilor. O evaluare corectă a riscurilor cuprinde, printre altele, asigurarea că toate riscurile relevante sunt avute în vedere (nu numai cele imediate sau evidente), verificarea eficienţei măsurilor de securitate adoptate, înregistrarea rezultatelor evaluării şi revizuirea evaluării în mod regulat pentru a o actualiza în permanenţă.

Cea mai importantă lege europeană relevantă pentru evaluarea riscurilor este Directiva cadru 89/391. Această directivă a fost transpusă în legislaţia naţională. Însă statele membre au dreptul de a introduce dispoziţii mai stricte pentru a-şi proteja lucrătorii (din acest motiv trebuie să verificaţi legislaţia specifică privind evaluarea riscurilor din ţara dumneavoastră).

Co misia Europeană a elaborat orientări importante pentru a ajuta statele membre, precum şi angajatorii şi angajaţii, să îşi îndeplinească obligaţiile privind evaluarea riscurilor, conform dispoziţiilor Directivei Cadru 89/391. Informaţiile furnizate în această secţiune sunt bazate pe aceste orientări.

Definiţii

Pericole

Un pericol poate fi orice sursă potenţială de vătămare — materiale, echipamente, metode sau practici de muncă.

Riscuri

Un risc este probabilitatea, mică sau mare, ca o persoană să fie vătămată ca urmare a unui pericol.

Evaluarea riscurilor

Evaluarea riscurilor este un proces care constă în evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, generate de pericolele existente la locul de muncă. Este o examinare sistematică a tuturor aspectelor muncii, pentru a se stabili:

  • cauzele unor posibile vătămări sau răniri;

  • posibilităţile de eliminare a pericolelor şi, dacă nu este posibil;

  • măsurile de prevenire sau protecţie care sunt sau trebuie implementate pentru a ţine sub control riscurile.