Fakty a čísla

V tomto oddiele sa uvádzajú údaje o MSP z rôznych zdrojov.

 • MSP – kľúčové hospodárske subjekty

  Ukazuje sa, že existujú presvedčivé dôvody, aby sa uznalo, že mikro- a malé podniky (MSP) majú ústredný význam ako hospodárske subjekty v EÚ.

  Čo sa týka počtu podnikov, mikropodniky tvorili v roku 2013 viac než deväť z desiatich spoločností (92,4 %) v nefinančnom podnikateľskom sektore v EÚ-28, pričom malé podniky tvorili 6,4 %.

 • Smrteľné úrazy v triedach podľa veľkosti podnikov

  V období rokov 2008 – 2012 k najväčšiemu podielu smrteľných úrazov došlo medzi zamestnancami v podnikoch s menej než 49 zamestnancami.

  Z trendov výskytu smrteľných prípadov v posledných rokoch takisto vyplýva, že vo všetkých veľkostných skupinách sa pociťovali vplyvy hospodárskej recesie a oživenie.

 • Podniky uvádzajúce využívanie služieb BOZP

  Väčšie organizácie uvádzajú podľa očakávania využívanie služieb častejšie než menšie organizácie.

  Rozdiely medzi veľkosťami organizácií sú o málo väčšie, ako v prípade využívania špecializovaných služieb, napríklad odborníkov v oblasti ergonómie a psychológov.

 • Používanie informácií v oblasti BOZP z rôznych zdrojov

  Prístup k informáciám, podpore a poradenstvu je pre organizácie nevyhnutný.

  Zaujímavé je, že takmer polovica podnikov v EÚ-28, ktoré sa zúčastnili na prieskume, uvádza, že sa obrátili na poskytovateľov poistenia (48 %) a inšpektorát práce (48 %), keď potrebovali tento typ informácií.

 • Oficiálne zastúpenie zamestnancov v organizáciách

  Ako je znázornené na obrázku, formálne zastúpenie zamestnancov sa s veľkosťou podniku jasne zvyšuje.

  Pokiaľ ide o formálne zastúpenie zamestnancov, zamestnanecká rada je prítomná v 25 % organizácií v EÚ-28, zatiaľ čo zastúpenie odborovej organizácie uviedlo 15 % organizácií.

 • Ako často diskutujú zástupcovia zamestnancov s vedením o BOZP

  Zástupcovia zamestnancov diskutujú s vedením „pravidelne“ v 56 % organizácií v EÚ-28, ktoré majú určitú formu zastúpenia zamestnancov.

  Tento podiel sa výrazne zvyšuje s veľkosťou organizácie. Na druhej strane menšie organizácie častejšie uvádzali ak hoc reakcie, keďže 41 % z nich uvádza, že takéto diskusie prebiehajú „len vtedy, keď vznikne konkrétny problém“, tento podiel sa s veľkosťou organizácie znižuje.