Vnútroštátni partneri

Vnútroštátni partneri programu OiRA sú hlavne národné úrady (ministerstvá a inšpektoráty práce) a národné inštitúty pre BOZP, ktoré sa rozhodli stať sa súčasťou komunity OiRA a rozvíjať a implementovať nástroj OiRA vo svojich krajinách.

Belgicko

Bulharsko

Chorvátsko

Cyprus

Česká republika

Fínsko

Francúzsko

Grécko

Maďarsko

Island

Taliansko

Lotyšsko

Litva

Malta

Portugalsko

Slovensko

Slovinsko

Španielsko