You are here

Primary tabs

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Chorvátsko

Kontaktné informácie
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Chorvátsko
Website:
Všeobecný telefón:
+385 1 655 87 05
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je sieťová organizácia s „kontaktným miestom“ v každom členskom štáte, ako aj v štáte Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) a v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách. Na národné kontaktné miesto sa môžete obrátiť tu