Nástroje

Sektorové nástroje OiRA poskytnuté na tejto lokalite sú k dispozícii pre mikropodniky a malé podniky, aby ich mohli použiť na vykonanie hodnotenia rizík, čo im pomôže vytvoriť zdokumentované hodnotenie prispôsobené ich požiadavkám. Tieto nástroje sú bezplatne k dispozícii a prístup k nim možno získať jednoduchým kliknutím na príslušný odkaz. Každý odkaz je doplnené krátkym opisom nástroja a názvom partnera OiRA, ktorý ho vyvinul. Nástroje možno vyhľadávať podľa krajiny, jazyka a sektora.

Results for ""
Showing 1 - 10 from 264

Cleaning services

France

French

Cleaning

Manufacturing

France

French

Treatment and metal coating

Corresponds to NACE code C25.6

Manufacturing

France

French

Industrial mechanics

Corresponds to the NACE code C33 Repair and installation of machinery and equipment and includes aspects related to C28 Manufacture of machinery and equipment. 

Manufacturing

France

French

Manufacture of rubber and plastic products

Manufacturing

France

French

Manufacture of metal products

Corresponds to the NACE codes C25 Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment as well as CK Manufacture of machinery and equipment (covers metal cutting and stamping, boiler fabrication as well welding)

Human health & social workers activities

Latvia

Latvian

Residential care activities

This tool is intended for social care homes. Workplaces in such facilities are characterized by multiple risk factors such as psychosocial risks, biological risks, ergonomic risks like manual handling, chemical risks and many more etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk. It also includes a variety of measures for taking preventive action. The tool is an easy way to improve working conditions for workers in social care. Using this tool can contribute to keep your workforce healthy, motivated and with good work ability.

Construction & maintenance

Lithuania

Lithuanian

Scaffolding

Construction & maintenance, Generic tools/risk specific

Lithuania

Lithuanian

Working on roofs

Automotive transportation, distribution & logistics

France

French

Delivery services

Human health & social workers activities

France

French

Medical transport