Promotional resources

The OiRA community knows how important is to promote the OiRA tools and to make sure that their target users take them up. This is why it is constantly developing new promotional materials with the aim of reaching more micro and small enterprises and inspiring them to use the tools.

The materials available here include everything from videos and infographics to more traditional factsheets and presentations. All the materials can be downloaded for free and you can search them by country, language and category.

Vo videách a infografikách sa pútavo vysvetľuje a propaguje projekt OiRA, všeobecná koncepcia nástrojov OiRA a niektoré špecifické sektorové nástroje OiRA.

Letáky a brožúry sa môžu použiť na informovanie širokej verejnosti o OiRA a jeho nových nástrojoch. Uvádzajú sa v nich prehľadné súhrny dôležitých informácií, ktoré používateľom umožňujú získať prehľad, o čom vlastne sú nástroje OiRA a ako sa k nim dá dostať.

Naše štandardné prezentácie o OiRA sú vhodným zdrojom informácií pre partnerov OiRA a skutočne pre každého, kto sa zaujíma konkrétne o OiRA alebo všeobecne o nástroje na interaktívne hodnotenie rizík online.

Prípadové štúdie o vykonávaní OiRA v rôznych členských štátoch potvrdzujú prospešnosť používania týchto nástrojov. Zamerané sú na konkrétne témy, ako sú napríklad budovanie partnerstiev s cieľom osloviť koncových používateľov alebo propagácia a vývoj nástrojov OiRA.

Naše usmernenia a príručky sú určené na podporu partnerov OiRA a ich sprostredkovateľov v celom procese vývoja a propagácie ich nástrojov OiRA.

Plagáty, rolovacie bannery a ďalšie materiály slúžia na upútanie pozornosti s jasným odkazom a odporúčaním pre potenciálnych používateľov, aby využívali nástroje OiRA na riadenie pracovných rizík.