Témy

V sekcii „Témy“ na webovom sídle agentúry EU-OSHA sa uvádzajú užitočné informácie o rozličných témach súvisiacich s hodnotením rizika. Uvedené témy sa vzťahujú na konkrétne odvetvia, riziká a skupiny pracovníkov. Tieto informácie môžu byť užitočné pri hodnotení rizík, pretože môžu pomôcť pri identifikácii hlavných nebezpečenstiev v konkrétnom odvetví alebo pri identifikácii a realizácii najvhodnejších preventívnych opatrení pre konkrétne riziko.

https://osha.europa.eu/sk/themes