You are here

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities - Slovenija

Kontaktni podatki
Štukljeva 44
1000
Ljubljana
Slovenija
Toggle filterClear filter
Promotional resources
Webinar 1.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 1 - Kratka predstavitev in pomen spletnega interaktivnega orodja OiRA za ocenjevanje tveganja

Webinar 1 - Short presentation and importance of the Online interactive Risk Assessment tool OiRA
View all
Novice
5-4 F-A 72.jpg
07/04/2020
On 6 April four new OiRA tools went liveVeč informacij
OiRA Tools
Journalism A - 300_0.jpg
06/04/2020
Informacijske in komunikacijske dejavnosti
Slovenija
slovenščina

Novinar

1-30 F-A 72.jpg
15/12/2016
Gradbeništvo in vzdrževanje
Slovenija
slovenščina

Slikopleskar/Črkoslikar/Fasader

Orodje je namenjeno slikopleskarjem/črkoslikarjem/fasaderjem, z glavnimi opravili: pleskanje zidov, sten in stropov, pleskanje mizarskih in kovinskih izdelkov, polaganje tapet in izolacije (pod bodočo fasado), opremljanje razstavnih prostorov, izdelava reklamnih panojev, predhodna zaščita izdelkov: les pred vplivom vlage in trohnenjem, kovino pred rjavenjem. Pri svojem delu uporablja delovno opremo: čopiči, valjčki, brizgalne pištole, blazinice in rezalna orodja. Dela v zaprtem prostoru, kjer je lahko prepih ali na prostem, kjer je izpostavljen vplivom vremenskih dejavnikov. Pogosto se ne more izogniti umazaniji, neškodljivim vonjavam pa tudi zdravju škodljivim vplivom barv in premazov. Delo opravlja pretežno stoje na tleh ali na višini, pri tem se pogosto pripogiba. Dela lahko samostojno ali v skupini, pogosto s podaljšanim delovnim časom. Izpostavljen je tveganju zaradi ravnanja z nevarnimi snovmi. Namen spletnega orodja OiRA za slikopleskarja/črkoslikarja/fasaderja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

Orodje je namenjeno slikopleskarjem/črkoslikarjem/fasaderjem, z glavnimi opravili: pleskanje zidov, sten in stropov, pleskanje mizarskih in kovinskih izdelkov, polaganje tapet in izolacije (pod bodočo fasado), opremljanje razstavnih prostorov, izdelava reklamnih panojev, predhodna zaščita izdelkov: les pred vplivom vlage in trohnenjem, kovino pred rjavenjem. Pri svojem delu uporablja delovno opremo: čopiči, valjčki, brizgalne pištole, blazinice in rezalna orodja. Dela v zaprtem prostoru, kjer je lahko prepih ali na prostem, kjer je izpostavljen vplivom vremenskih dejavnikov. Pogosto se ne more izogniti umazaniji, neškodljivim vonjavam pa tudi zdravju škodljivim vplivom barv in premazov. Delo opravlja pretežno stoje na tleh ali na višini, pri tem se pogosto pripogiba. Dela lahko samostojno ali v skupini, pogosto s podaljšanim delovnim časom. Izpostavljen je tveganju zaradi ravnanja z nevarnimi snovmi. Namen spletnega orodja OiRA za slikopleskarja/črkoslikarja/fasaderja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

1-5 F-A 72_4.jpg
15/12/2016
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Slovenija
slovenščina

Avtoserviser

Orodje OiRA namenjeno avtoserviserjem vključuje servisno vzdrževalna dela, popravila ter čiščenje in pranje motornih vozil. Delo običajno poteka v remontnih delavnicah ali v servisih avtomobilskih proizvajalcev in obrtnikov. Poleg navedenega orodje OiRA obravnava tudi tveganja pri kleparsko ličarskih opravilih, delu s strankami in delu na terenu - avtovleki. Iz naštetih delovnih opravil izhajajo številna tveganja za delavce, ki so povezana z: delovnim okoljem (mikroklima, prah, hrup) upravljanjem z vozili, delom z dvigali in nevarnimi snovmi (hlapi barv in lakov ter goriv),  ipd. Namen spletnega orodja OiRA za avtoserviserje je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

Orodje OiRA namenjeno avtoserviserjem vključuje servisno vzdrževalna dela, popravila ter čiščenje in pranje motornih vozil. Delo običajno poteka v remontnih delavnicah ali v servisih avtomobilskih proizvajalcev in obrtnikov. Poleg navedenega orodje OiRA obravnava tudi tveganja pri kleparsko ličarskih opravilih, delu s strankami in delu na terenu - avtovleki. Iz naštetih delovnih opravil izhajajo številna tveganja za delavce, ki so povezana z: delovnim okoljem (mikroklima, prah, hrup) upravljanjem z vozili, delom z dvigali in nevarnimi snovmi (hlapi barv in lakov ter goriv),  ipd. Namen spletnega orodja OiRA za avtoserviserje je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

1-3 F-A 72.jpg
15/12/2016
Proizvodnja in prodaja živil
Slovenija
slovenščina

Mesar

Orodje OiRA je namenjeno mesarjem v klavnici, predelovalnici mesa in mesnici. Z orodjem OiRA identificiramo tveganja pri delu povezana z delovno opremo mesarja (stroji in naprave za rezanje, sekanje, mletje in za predelavo mesa in drobovine: žage, sekire, noži; dvigala, transportni vozički in nosila, tehtnice, naprave za toplotno obdelavo izdelkov, hladilnice idr.) Vključena so tudi psihosocialna tveganja, katerim je izpostavljen pri klanju živine oz. pri večjih fizičnih naporih. Mesar je pogosto izpostavljen neustreznim mikroklimatskim obremenitvam: vročini in mrazu, ropotu, vibracijam, neustrezni razsvetljavi, umazaniji in smradu. Delo je tudi fizično naporno, saj ga opravlja pretežno stoje, poleg tega se pripogiba, dviga, nosi in potiska bremena. Pogoste poškodbe so: vreznine in udarnine ter opekline pri delu s stroji in napravami za predelavo mesa ter mesnih izdelkov. Udari in poškoduje ga lahko podivjana žival ali pa se okuži pri stiku z obolelimi živalmi (biološki dejavniki tveganja). Ker izdeluje hrano, je odgovoren za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje (dezinficiranje) in pospravljanje. Namen spletnega orodja OiRA za mesarja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

Orodje OiRA je namenjeno mesarjem v klavnici, predelovalnici mesa in mesnici. Z orodjem OiRA identificiramo tveganja pri delu povezana z delovno opremo mesarja (stroji in naprave za rezanje, sekanje, mletje in za predelavo mesa in drobovine: žage, sekire, noži; dvigala, transportni vozički in nosila, tehtnice, naprave za toplotno obdelavo izdelkov, hladilnice idr.) Vključena so tudi psihosocialna tveganja, katerim je izpostavljen pri klanju živine oz. pri večjih fizičnih naporih. Mesar je pogosto izpostavljen neustreznim mikroklimatskim obremenitvam: vročini in mrazu, ropotu, vibracijam, neustrezni razsvetljavi, umazaniji in smradu. Delo je tudi fizično naporno, saj ga opravlja pretežno stoje, poleg tega se pripogiba, dviga, nosi in potiska bremena. Pogoste poškodbe so: vreznine in udarnine ter opekline pri delu s stroji in napravami za predelavo mesa ter mesnih izdelkov. Udari in poškoduje ga lahko podivjana žival ali pa se okuži pri stiku z obolelimi živalmi (biološki dejavniki tveganja). Ker izdeluje hrano, je odgovoren za higieno in čistočo v celotni mesni proizvodnji, zato je njegovo delo tudi čiščenje (dezinficiranje) in pospravljanje. Namen spletnega orodja OiRA za mesarja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

electricians_A - 72_0.jpg
12/12/2016
Električarska in sorodna dela
Slovenija
slovenščina

Elektroinštalater

Orodje OiRA obravnava običajno delo elektroinštalaterja. Delovno okolje elektroinštalaterja je specifično. Dela izvaja v zunanjem okolju ali v objektu, pri čemer so notranje razmere odvisne od objekta, ki ga elektroinštalater opremlja. V objektu delo elektroinštalaterja obsega več faz del. Faza grobe montaže pomeni pripravo terena za vgradnjo električne napeljave, faza fine montaže zahteva več ročnih spretnosti. Kadar elektroinštalater dela v neopremljenem objektu, je pogosto izpostavljen mrazu in prepihu. Elektroinštalater je izpostavljen raznim nevarnostim, kot so: nevarnost električnih opeklin in opeklin zaradi električnega udara, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, ponavljajoča opravila in dvigovanje težkih bremen, nevarnosti zaradi del na višini, poškodbe oči zaradi letečih delcev, zdrsi, padci, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnostim okužb in obolenj zaradi izpostavljenosti biološkim agensom, kot so iztrebki ptic in glodalcev.

Poleg tega so delavci pri opravljanju dela izpostavljeni nasilju tretjih oseb, stresu, itd.

Namen spletnega orodja OiRA za elektroinštalaterja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

Orodje OiRA obravnava običajno delo elektroinštalaterja. Delovno okolje elektroinštalaterja je specifično. Dela izvaja v zunanjem okolju ali v objektu, pri čemer so notranje razmere odvisne od objekta, ki ga elektroinštalater opremlja. V objektu delo elektroinštalaterja obsega več faz del. Faza grobe montaže pomeni pripravo terena za vgradnjo električne napeljave, faza fine montaže zahteva več ročnih spretnosti. Kadar elektroinštalater dela v neopremljenem objektu, je pogosto izpostavljen mrazu in prepihu. Elektroinštalater je izpostavljen raznim nevarnostim, kot so: nevarnost električnih opeklin in opeklin zaradi električnega udara, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, ponavljajoča opravila in dvigovanje težkih bremen, nevarnosti zaradi del na višini, poškodbe oči zaradi letečih delcev, zdrsi, padci, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnostim okužb in obolenj zaradi izpostavljenosti biološkim agensom, kot so iztrebki ptic in glodalcev.

Poleg tega so delavci pri opravljanju dela izpostavljeni nasilju tretjih oseb, stresu, itd.

Namen spletnega orodja OiRA za elektroinštalaterja je, da delodajalca in delavca opomni na tveganja in nevarnosti ter predlaga ukrepe za zmanjšanje le teh. Interaktivno orodje OiRA spodbuja delavce k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

 

1-2 F-A-72_4.jpg
07/12/2016
Gostinstvo
Slovenija
slovenščina

Kuhar

Orodje OiRA je namenjeno kuharjem. Med delovno opremo kuharja sodi tudi posoda za pripravo jedi, za kuho, za serviranje ter za odpadke, termična posoda in posoda za kuhanje pod povečanim pritiskom, različno orodje in drobni inventar. Kuhar je izpostavljen najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti (urezi in vbodi), nevarnosti opeklin, nevarnosti zaradi električnega toka idr. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem, poseganjem, dviganjem in prenašanjem lažjih in srednje težkih bremen. Zato poklic ni priporočljiv za osebe s ploskimi stopali. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Orodje OiRA za kuharje posebej obravnava tveganja, ki so pomembna z vidika delovnega okolja (kuhinje), kjer so pogosto problematične mikroklimatske razmere (toplotne razmere, vlaga, gibanje in izmenjava zraka). Posebno poglavje se nanaša tudi na osebno varovalno opremo in varnostne znake. 

Orodje OiRA je namenjeno kuharjem. Med delovno opremo kuharja sodi tudi posoda za pripravo jedi, za kuho, za serviranje ter za odpadke, termična posoda in posoda za kuhanje pod povečanim pritiskom, različno orodje in drobni inventar. Kuhar je izpostavljen najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti (urezi in vbodi), nevarnosti opeklin, nevarnosti zaradi električnega toka idr. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem, poseganjem, dviganjem in prenašanjem lažjih in srednje težkih bremen. Zato poklic ni priporočljiv za osebe s ploskimi stopali. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Orodje OiRA za kuharje posebej obravnava tveganja, ki so pomembna z vidika delovnega okolja (kuhinje), kjer so pogosto problematične mikroklimatske razmere (toplotne razmere, vlaga, gibanje in izmenjava zraka). Posebno poglavje se nanaša tudi na osebno varovalno opremo in varnostne znake. 

tyre repair_A - 72.jpg
07/12/2016
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Slovenija
slovenščina

Vulkanizer

Orodje OiRA je namenjeno vulkanizerjem. Ena od osnovnih nalog vzdrževalca avtomobilskih pnevmatik in vulkanizerja je priprava avtomobila za varno vožnjo. Vulkanizer popravlja, montira in menjava zračnice in plašče ter uravnoteži kolesa. Delo vzdrževalca pnevmatik in vulkanizerja je raznoliko in vsebuje različna opravila od demontaže in montaže pnevmatik s platišč, uravnoteženje koles kot tudi popravilo poškodovanih pnevmatik in platišč. Med glavna tveganja, katerim je izpostavljen vulkanizer spadajo nenadni razpoki ali eksplozije pnevmatik, stisnine pri montaži in demontaži pnevmatik in poškodbe zaradi prenašanja težjih bremen. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno vulkanizerjem obsega osnovni opis nevarnosti v vulkanizerski delavnici in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

Orodje OiRA je namenjeno vulkanizerjem. Ena od osnovnih nalog vzdrževalca avtomobilskih pnevmatik in vulkanizerja je priprava avtomobila za varno vožnjo. Vulkanizer popravlja, montira in menjava zračnice in plašče ter uravnoteži kolesa. Delo vzdrževalca pnevmatik in vulkanizerja je raznoliko in vsebuje različna opravila od demontaže in montaže pnevmatik s platišč, uravnoteženje koles kot tudi popravilo poškodovanih pnevmatik in platišč. Med glavna tveganja, katerim je izpostavljen vulkanizer spadajo nenadni razpoki ali eksplozije pnevmatik, stisnine pri montaži in demontaži pnevmatik in poškodbe zaradi prenašanja težjih bremen. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno vulkanizerjem obsega osnovni opis nevarnosti v vulkanizerski delavnici in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

parquet_A - 72.jpg
07/12/2016
Gradbeništvo in vzdrževanje
Slovenija
slovenščina

Parketar

Orodje je namenjeno delovnem mestu parketarja, ki se nanaša na polaganje parketne in druge talne obloge iz lesa in lesenih materialov. Pri svojem delu uporablja parketar številna ročna orodja in pripomočke kot so kladivo, udarno klado, žago ipd in dela s stroji in napravami, npr. z bobenskim in krožnim brusilnim strojem ter sesalcem za prah ki predstavljajo tveganja. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno parketarjem obsega osnovni opis nevarnosti na delovnem mestu parketarja in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

Orodje je namenjeno delovnem mestu parketarja, ki se nanaša na polaganje parketne in druge talne obloge iz lesa in lesenih materialov. Pri svojem delu uporablja parketar številna ročna orodja in pripomočke kot so kladivo, udarno klado, žago ipd in dela s stroji in napravami, npr. z bobenskim in krožnim brusilnim strojem ter sesalcem za prah ki predstavljajo tveganja. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno parketarjem obsega osnovni opis nevarnosti na delovnem mestu parketarja in tako  delavce spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih.

1-18 F-A 72_0.jpg
07/12/2016
Kovinarstvo
Slovenija
slovenščina

Kovinarji

Orodje OiRA je namenjeno kovinarjem. Med kovinarje prištevamo livarje, obdelovalce kovin, kjučavničarje, orodjarje, izdelovalce mehanskih konstrukcij itd. Kovinarji so izpostavljeni najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti ekstremne temperature (tekoče kovine), ponavljajoča opravila, dvigovanje težkih bremen, nevarnostim zaradi letečih delcev, nevarnosti zaradi električnega toka, pogosti so zdrsi, padci. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno kovinarjem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je pri delu izpostavljen kovinar. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Posebna rubrika orodja OiRA za kovinarje je namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, kar so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in celotne družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Za njeno izvajanje je odgovoren delodajalec.

Orodje OiRA je namenjeno kovinarjem. Med kovinarje prištevamo livarje, obdelovalce kovin, kjučavničarje, orodjarje, izdelovalce mehanskih konstrukcij itd. Kovinarji so izpostavljeni najrazličnejšim nevarnostim kot so mehanske nevarnosti ekstremne temperature (tekoče kovine), ponavljajoča opravila, dvigovanje težkih bremen, nevarnostim zaradi letečih delcev, nevarnosti zaradi električnega toka, pogosti so zdrsi, padci. Izpostavljeni so tudi nevarnim snovem in biološkim agensom. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno kovinarjem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je pri delu izpostavljen kovinar. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Posebna rubrika orodja OiRA za kovinarje je namenjena promociji zdravja na delovnem mestu, kar so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in celotne družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Za njeno izvajanje je odgovoren delodajalec.

roofers_A - 72.jpg
07/12/2016
Gradbeništvo in vzdrževanje
Slovenija
slovenščina

Krovec

Orodje OiRA je namenjeno krovcem. Krovčeva osnovna delovna aktivnost je pokrivanje strehe različnih objektov s strešno kritino. Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. Glavna nevarnost, ki je pri delu krovca vseskozi prisotna, je padec s strehe oziroma objekta, ki ga pokriva. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno krovcem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je izpostavljen krovec. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Orodje poleg opisa in identifikacije splošnih tveganja opomni na nevarnosti pri prenašanju bremen, delo na višini, dokumentacijo za delo na deloviščih ipd. Modul Delo na višini in na strehi obravnava delo na višini, delo na strehi, delo na strehi z naklonom, večjim od 60° ter strehe iz nenosilne kritine.

Orodje OiRA je namenjeno krovcem. Krovčeva osnovna delovna aktivnost je pokrivanje strehe različnih objektov s strešno kritino. Njegovo delo se razlikuje glede na to, ali prekriva streho na objektu, ki je še v fazi gradnje, ali pa gre za sanacijo že obstoječe strehe oziroma kritine. Glavna nevarnost, ki je pri delu krovca vseskozi prisotna, je padec s strehe oziroma objekta, ki ga pokriva. Interaktivno orodje OiRA, namenjeno krovcem obsega osnovni opis nevarnosti, ki jim je izpostavljen krovec. S tem ter predlaganimi ukrepi, kako zmanjšati tveganja orodje OiRA spodbuja k dejavnemu sodelovanju z delodajalci, saj svoje ugotovitve lahko neposredno sporočajo vodstvu ter s tem pripomorejo k izboljšavam v delovnem okolju oziroma na delovnih mestih. Orodje poleg opisa in identifikacije splošnih tveganja opomni na nevarnosti pri prenašanju bremen, delo na višini, dokumentacijo za delo na deloviščih ipd. Modul Delo na višini in na strehi obravnava delo na višini, delo na strehi, delo na strehi z naklonom, večjim od 60° ter strehe iz nenosilne kritine.

1-6 F-A 72.jpg
30/09/2016
Čiščenje
Slovenija
slovenščina

Čiščenje poslovnih prostorov

Čiščenje je opravilo, ki se izvaja v vseh dejavnostih ter na javnih mestih in poslovnih prostorih. V splošnem je to čiščenje talnih in drugih površin, vključno s pomivanjem tal, brisanjem prahu, sesanjem, loščenjem tal in delovnih površin ter druga opravila, kot so odnašanje smeti, odstranjevanje odpadne vode in podobno. Pogosto se čiščenje izvaja izven običajnega delovnega časa, na primer zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči. Nekateri izvajalci čistilnih del so specializirani samo za čiščenje oken, fasad, industrijskih obratov, prometnih sredstev (vlaki, letala, avtobusi, itd.), prostorov in opreme v zdravstvu ter čiščenje posledic katastrof kot so požari, poplave in podobno. Pri čistilnih delih so zdrsi, spotiki, padci in podobno najpogostejši vzroki nezgod pri delu. Poleg tega so delavci pri opravljanju del izpostavljeni nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, obremenitvam pri ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju tretjih oseb, spolnemu nadlegovanju, itd.

Čiščenje je opravilo, ki se izvaja v vseh dejavnostih ter na javnih mestih in poslovnih prostorih. V splošnem je to čiščenje talnih in drugih površin, vključno s pomivanjem tal, brisanjem prahu, sesanjem, loščenjem tal in delovnih površin ter druga opravila, kot so odnašanje smeti, odstranjevanje odpadne vode in podobno. Pogosto se čiščenje izvaja izven običajnega delovnega časa, na primer zgodaj zjutraj, pozno zvečer ali ponoči. Nekateri izvajalci čistilnih del so specializirani samo za čiščenje oken, fasad, industrijskih obratov, prometnih sredstev (vlaki, letala, avtobusi, itd.), prostorov in opreme v zdravstvu ter čiščenje posledic katastrof kot so požari, poplave in podobno. Pri čistilnih delih so zdrsi, spotiki, padci in podobno najpogostejši vzroki nezgod pri delu. Poleg tega so delavci pri opravljanju del izpostavljeni nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, obremenitvam pri ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju tretjih oseb, spolnemu nadlegovanju, itd.

1-7 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Trgovina
Slovenija
slovenščina

Prodajalne

Prodajalci so pogosto ortopedski bolniki že po nekaj letih opravljanja svojega poklica zaradi dolgotrajnega dela stoje ali nepravilnega sedečega položaja (npr.: delavec na blagajni). Dolgoročno pa lahko na njihovo zdravje zaradi ponavljajočih se gibov vpliva tudi zlaganje artiklov na police ter dvigovanje bremen. Nepravilne tehnike dela ter neergonomsko načrtovana delovna mesta sodijo med dejavnike, ki poslabšujejo že sicer obremenjena delovna mesta. Stalno delo s strankami ter psihosocialna tveganja (čezmerna delovna obremenitev, delo v izmenah, neučinkovito komuniciranje, spolno nadlegovanje, nasilje tretjih oseb, ipd.) lahko pogosto vodijo v izgorelost ali depresijo. To orodje obravnava  tveganja pri delu prodajalca za pultom ali blagajno. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Prodajalci so pogosto ortopedski bolniki že po nekaj letih opravljanja svojega poklica zaradi dolgotrajnega dela stoje ali nepravilnega sedečega položaja (npr.: delavec na blagajni). Dolgoročno pa lahko na njihovo zdravje zaradi ponavljajočih se gibov vpliva tudi zlaganje artiklov na police ter dvigovanje bremen. Nepravilne tehnike dela ter neergonomsko načrtovana delovna mesta sodijo med dejavnike, ki poslabšujejo že sicer obremenjena delovna mesta. Stalno delo s strankami ter psihosocialna tveganja (čezmerna delovna obremenitev, delo v izmenah, neučinkovito komuniciranje, spolno nadlegovanje, nasilje tretjih oseb, ipd.) lahko pogosto vodijo v izgorelost ali depresijo. To orodje obravnava  tveganja pri delu prodajalca za pultom ali blagajno. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

carpentries_A - 72.jpg
30/09/2016
Gradbeništvo in vzdrževanje
Obdelava in predelava lesa
Slovenija
slovenščina

Delo v mizarski delavnici

Lesno predelovalna industrija ima eno najvišjih stopenj nezgod v predelovalni dejavnosti. Razlogi so večinoma posledica stika delavcev s strojno opremo. Mizar ima normalne psihofizične sposobnosti s poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za pritisk noge, roke in prstov. Dela ob usklajeni koordinaciji rok in prstov, razlikuje barve ter dela ob hitrem razumevanju in reagiranju na signale in zvoke, globinskem gledanju, s prisebnostjo in zbranostjo v nevarnih situacijah. Občasno dela na višini in v prisilni drži. Pogosto se sklanja, dela čepe in lovi ravnotežje. Zaradi škodljivosti, kot so ropot, prah, hlapi, lepila, barve, razredčila in trdilci so potrebni periodični zdravniški pregledi. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v mizarski delavnici, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter varnosti delovne opreme - strojev in naprav (vzdrževanje strojev, krmilni sistemi, ipd.). Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Lesno predelovalna industrija ima eno najvišjih stopenj nezgod v predelovalni dejavnosti. Razlogi so večinoma posledica stika delavcev s strojno opremo. Mizar ima normalne psihofizične sposobnosti s poudarkom na spretnosti rok in prstov, mišični občutljivosti ter občutkom za pritisk noge, roke in prstov. Dela ob usklajeni koordinaciji rok in prstov, razlikuje barve ter dela ob hitrem razumevanju in reagiranju na signale in zvoke, globinskem gledanju, s prisebnostjo in zbranostjo v nevarnih situacijah. Občasno dela na višini in v prisilni drži. Pogosto se sklanja, dela čepe in lovi ravnotežje. Zaradi škodljivosti, kot so ropot, prah, hlapi, lepila, barve, razredčila in trdilci so potrebni periodični zdravniški pregledi. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v mizarski delavnici, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter varnosti delovne opreme - strojev in naprav (vzdrževanje strojev, krmilni sistemi, ipd.). Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-2 F-A-72_0.jpg
30/09/2016
Proizvodnja in prodaja živil
Slovenija
slovenščina

Pekarne

Delo peka je zahtevno in relativno težko. Pogosto je izpostavljen različnim nevarnostim in možnostim poškodb z orodji in gibljivimi deli strojev, opeklin pri pečenju in gretju tekočin ali udarcev pri transportu. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem lažjih bremen. Med hojo prenaša in potiska bremena. Dela z rokami oziroma s prsti. Občasno je izpostavljen visoki vročini ali mrazu pri zunanjih opravilih in delu pri zamrzovalnih napravah. Stalno dela pri umetni svetlobi pri velikih temperaturnih spremembah, v vlagi, ob prisotnosti drobnih delcev (moka, sladkor v prahu) v zraku in v hrupu. To orodje obravnava  tveganja pri delu peka. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Delo peka je zahtevno in relativno težko. Pogosto je izpostavljen različnim nevarnostim in možnostim poškodb z orodji in gibljivimi deli strojev, opeklin pri pečenju in gretju tekočin ali udarcev pri transportu. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem lažjih bremen. Med hojo prenaša in potiska bremena. Dela z rokami oziroma s prsti. Občasno je izpostavljen visoki vročini ali mrazu pri zunanjih opravilih in delu pri zamrzovalnih napravah. Stalno dela pri umetni svetlobi pri velikih temperaturnih spremembah, v vlagi, ob prisotnosti drobnih delcev (moka, sladkor v prahu) v zraku in v hrupu. To orodje obravnava  tveganja pri delu peka. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

work in office_A - 72_3.jpg
30/09/2016
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
Slovenija
slovenščina

Delo v pisarni

Tako kot vsako delo je tudi delo v pisarniškem okolju lahko nevarno. Statistika kaže, da se tudi v pisarnah vsako leto veliko delavcev poškoduje ali zboli.  Tveganja  so predvsem zaradi neustreznega delovnega okolja, neustrezno postavljene delovne opreme in podobno. Delo z računalniško opremo je vse bolj zahtevno in velikokrat  preko normalnega delovnega časa. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v pisarnah ne obravnava pa  raznih posebnosti, ki so povezane z različnimi delovnimi in organizacijskimi postopki.

Tako kot vsako delo je tudi delo v pisarniškem okolju lahko nevarno. Statistika kaže, da se tudi v pisarnah vsako leto veliko delavcev poškoduje ali zboli.  Tveganja  so predvsem zaradi neustreznega delovnega okolja, neustrezno postavljene delovne opreme in podobno. Delo z računalniško opremo je vse bolj zahtevno in velikokrat  preko normalnega delovnega časa. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v pisarnah ne obravnava pa  raznih posebnosti, ki so povezane z različnimi delovnimi in organizacijskimi postopki.

2-3 F-A 72_2.jpg
30/09/2016
Gradbeništvo in vzdrževanje
Slovenija
slovenščina

Gradbeništvo

Delo v gradbeništvu je eno izmed najbolj tveganih za varnost in zdravje pri delu.  Razlogi za takšno trditev so predvsem v tem, da se delo opravlja na deloviščih, kjer se razmere stalno spreminjajo tako glede izvajanja delovnih aktivnosti, mehanizacije, števila udeležencev, del na različnih nivojih (na višini, izkopih, rovih), transporta (horizontalnega, vertikalnega) kot tudi v zelo spreminjajočih vremenskih razmerah (vročina, mraz, veter, dež, sneg) Pri gradbenih delih so delavci izpostavljeni tudi tveganjem okvar zdravja, kot so bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, bolečine v hrbtenici, vibracijska bolezen (sindrom belih prstov), kožne razjede zaradi uporabe nevarnih snovi, cementa in podobno. To orodje obravnava  tveganja pri delu v gradbeništvu: zdrsi, spotiki, padci z višin, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju,itd. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Delo v gradbeništvu je eno izmed najbolj tveganih za varnost in zdravje pri delu.  Razlogi za takšno trditev so predvsem v tem, da se delo opravlja na deloviščih, kjer se razmere stalno spreminjajo tako glede izvajanja delovnih aktivnosti, mehanizacije, števila udeležencev, del na različnih nivojih (na višini, izkopih, rovih), transporta (horizontalnega, vertikalnega) kot tudi v zelo spreminjajočih vremenskih razmerah (vročina, mraz, veter, dež, sneg) Pri gradbenih delih so delavci izpostavljeni tudi tveganjem okvar zdravja, kot so bolezni, povezane z izpostavljenostjo azbestu, bolečine v hrbtenici, vibracijska bolezen (sindrom belih prstov), kožne razjede zaradi uporabe nevarnih snovi, cementa in podobno. To orodje obravnava  tveganja pri delu v gradbeništvu: zdrsi, spotiki, padci z višin, izpostavljenost nevarnim snovem, nevarnosti električnega toka, ročnemu premeščanju bremen, stresu, nasilju,itd. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-37 F-A 72_3.jpg
30/09/2016
Promet, distribucija in logistika z motornimi vozili
Slovenija
slovenščina

Cestni transport

Orodje, namenjeno voznikom v cestnem prometu, se ciljano nanaša na voznike kamionov. Delodajalca vodi preko splošnih zahtev za varnost in zdravje pri delu, izbora in priprave vozila pred vožnjo, nakladanje in razkladanje tovornih vozil, varno vožnjo po cesti ter organizacijo vse potrebne dokumentacije. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Orodje, namenjeno voznikom v cestnem prometu, se ciljano nanaša na voznike kamionov. Delodajalca vodi preko splošnih zahtev za varnost in zdravje pri delu, izbora in priprave vozila pred vožnjo, nakladanje in razkladanje tovornih vozil, varno vožnjo po cesti ter organizacijo vse potrebne dokumentacije. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

1-12 F-A 72_9.jpg
30/09/2016
Frizerska in kozmetična dejavnost
Slovenija
slovenščina

Frizer

Dela frizerja so raznolika: od striženja, oblikovanja pričesk, brad in brkov, britja, barvanja las, trepalnic, obrvi in brkov, do negovanja las in lasišča. Delo navadno začne z umivanjem las in lasišča. Pri svojem delu uporablja široko paleto najrazličnejših pripomočkov in orodij iz različnih materialov: glavnike, česalne krtače, britve in brivnike, škarje in strojčke za striženje las in dlak, navijalce za kodranje, čopiče za miljenje in nanašanje kemikalij, razpršilnike, toaletne vode, lake, šampone, utrjevalce in barvila. Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti. Opravlja se pretežno stoje, s pripogibanjem, obračanjem in poseganjem. Poleg ostrega vida ima frizer visoko razvite spretnosti rok in prstov. Možne poškodbe so: vrezi, vbodi z ostrim orodjem in okužbe z nalezljivimi boleznimi pri neposrednih stikih z ljudmi. S pazljivostjo pri delu in upoštevanjem navodil o uporabi zaščitnih sredstev se je poškodbam po navadi moč izogniti. Več kot tretjina vseh frizerjev ima v svoji poklicni karieri težave s kožo (alergijske kožne bolezni), posebno s kožo v predelu rok. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v frizerskem salonu, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter zaščiti in negi kože. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Dela frizerja so raznolika: od striženja, oblikovanja pričesk, brad in brkov, britja, barvanja las, trepalnic, obrvi in brkov, do negovanja las in lasišča. Delo navadno začne z umivanjem las in lasišča. Pri svojem delu uporablja široko paleto najrazličnejših pripomočkov in orodij iz različnih materialov: glavnike, česalne krtače, britve in brivnike, škarje in strojčke za striženje las in dlak, navijalce za kodranje, čopiče za miljenje in nanašanje kemikalij, razpršilnike, toaletne vode, lake, šampone, utrjevalce in barvila. Delo frizerja zahteva dobre telesne spretnosti. Opravlja se pretežno stoje, s pripogibanjem, obračanjem in poseganjem. Poleg ostrega vida ima frizer visoko razvite spretnosti rok in prstov. Možne poškodbe so: vrezi, vbodi z ostrim orodjem in okužbe z nalezljivimi boleznimi pri neposrednih stikih z ljudmi. S pazljivostjo pri delu in upoštevanjem navodil o uporabi zaščitnih sredstev se je poškodbam po navadi moč izogniti. Več kot tretjina vseh frizerjev ima v svoji poklicni karieri težave s kožo (alergijske kožne bolezni), posebno s kožo v predelu rok. To orodje obravnava splošna tveganja pri delu v frizerskem salonu, s posebnim poudarkom na delu s kemikalijami ter zaščiti in negi kože. Poleg ocene tveganj vsebuje tudi predloge, kako tveganja zmanjšati ali povsem odpraviti. Zahteve, ki jih podaja orodje so vezane na predpise, ki jih lahko uporabnik med ocenjevanjem tveganja tudi pregleda.

Promotional resources
Webinar 1.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 1 - Kratka predstavitev in pomen spletnega interaktivnega orodja OiRA za ocenjevanje tveganja

Webinar 1 - Short presentation and importance of the Online interactive Risk Assessment tool OiRA
Webinar 2.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 2 - Splošni napotki za delo z spletnim interaktivnim orodjem OiRA - kdo, kdaj, kako, zakaj

Webinar 2 - General instructions to work with OiRA tool (who, when, how, why)
Webinar 3c_0.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 3.c - Predstavitev poklica: Elektroinštalater

Webinar 3.c - Presentation of specific professional activities: Electricians
Webinar 3e.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 3.e - Predstavitev poklica: Krovec

Webinar 3.e - Presentation of specific professional activities: Roofers
Webinar 3f.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 3.f - Predstavitev poklica: Kovinar

Webinar 3.f - Presentation of specific professional activities: Metal workers
Webinar 3g.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 3.g - Predstavitev poklica: Parketar

Webinar 3.g - Presentation of specific professional activities: Parquet workers
Webinar 3h_0.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 3.h - Predstavitev poklica: Vulkanizer

Webinar 3.h - Presentation of specific professional activities: Tyre repair workers
Webinar 4.JPG
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 4 - Prikaz uporabe spletnega interaktivnega orodja OiRA za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu

Webinar 4 - Use of the Online interactive Risk Assessment tool OiRA in the workplace.
Webinar 5.jpg
11/04/2017
Slovenija
Infografike, videoposnetki in drugo avdiovizualno gradivo

slovenščina

Webinar 5 - Vloga in pomen 'Vodnika po spletnem interaktivnem orodju OiRA'

Webinar 5 - The role and importance of the 'Guide to Online interactive Risk Assessment tool OiRA'.
Parquet_worker_sector.jpg
07/04/2017
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Parquet workers - Ocenjevanje tveganj pri delu parketarja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu parketarja.
Cooks_sector.jpg
07/04/2017
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Cooks - Ocenjevanje tveganj pri delu kuharja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu kuharja.
Roofers_sector.jpg
07/04/2017
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Roofers - Ocenjevanje tveganj pri delu krovca s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu krovca.
Metal_workers_sector.jpg
07/04/2017
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Metal workers - Ocenjevanje tveganj pri delu kovinarja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu kovinarja.
Tyre_repair_workers_sector_0.jpg
06/04/2017
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Tyre repair workers - Ocenjevanje tveganj pri delu vulkanizerja s pomočjo orodij OiRA

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Medtem ko predpisi opredeljujejo zahteve na tem področju, ima glavno in ključno vlogo v zagotavljanju varnosti delodajalec, ki mora skupaj z zaposlenimi pripraviti ustrezen program varnosti in zdravja pri delu. Eden od pripomočkov za ocenjevanje tveganj na delovnem mestu je tudi orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment). Prispevek opisuje pomen in vlogo orodja OiRA pri oceni tveganj in izboru ustreznih ukrepov za zmanjšanje le teh na delovnem mestu vulkanizerja.
OiRA in Slovenia.jpg
23/12/2016
Slovenija
Letaki in brošure

slovenščina

Slovenia - Online interactive Risk Assessment

This document is a presentation of the OiRA tool in Slovenia, which is aimed at workers for micro and small companies.
Skupaj project.jpg
23/12/2016
Slovenija
Študije primerov in članki

slovenščina

Interdisciplinary publication on the Project 'Skupaj' (Projekta Skupaj) - The building blocks of health

This publication has been produced with the joint effort of employers and employees from the trade, services and manufacturing sector in the field of risks prevention.
Slovenian guide.jpg
07/12/2016
Slovenija

slovenščina

Slovenian guide to the health and safety in the workplace online interactive risk assessment tool

Novice
5-4 F-A 72.jpg
07/04/2020
On 6 April four new OiRA tools went liveVeč informacij