You are here

Mreža interaktivnih orodij za ocenjevanje tveganj (IRAT)

Mrežo IRAT sestavljajo inštituti za varnost in zdravje pri delu ter ministrstva, ki so razvila interaktivna orodja za ocenjevanje tveganj. Čeprav se orodja za izdelavo ocen tveganj razlikujejo, se ti inštituti srečujejo s podobnimi izzivi, kot so pomoč mikro in malim podjetjem pri ocenjevanju tveganj, nudenje pomoči največjemu možnemu številu teh podjetij ter posodabljanje programske opreme.