You are here

Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work - Hrvaška

Kontaktni podatki
Radoslava Cimermana 64a
10020
Zagreb
Hrvaška
Website:
Splošna telefonska številka:
+385 1 655 87 05
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je organizacija za mrežno povezovanje, ki ima „informacijske točke“ v vseh državah članicah, državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) ter državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah. Z nacionalno informacijsko točko lahko stopite v stik tukaj.