You are here

Pogosta vprašanja o orodju OiRA

Preden pošljete vprašanje, preglejte pogosto zastavljena vprašanja. Morda boste tam našli odgovor nanj.

1. Kaj je orodje OiRA?

Orodje OiRA (Online interactive Risk Assessment) oziroma spletno interaktivno orodje za izdelavo ocene tveganj, ki ga je razvila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), je enostavna in brezplačna aplikacija za postopno ocenjevanje tveganj za mikro in male organizacije: od opredeljevanja in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu do sprejemanja odločitev glede izvajanja preventivnih ukrepov ter spremljanja in poročanja.

2. Zakaj je bilo vzpostavljeno orodje OiRA?

Obstajajo zadostni dokazi, da je mogoče sklepati, da imajo mikro in mala podjetja področja ocenjevanja tveganj in sprejemanja preventivnih ukrepov na splošno pomanjkljivo urejena. Orodje OiRA želi odpraviti to težavo in prispevati k izboljšanju varnosti in zdravja pri delu v mikro in malih podjetjih.

3. Kaj je ocenjevanje tveganj?

Ocenjevanje tveganj je sistematičen pregled vseh vidikov dela, ki upošteva:

 • kaj bi lahko povzročilo poškodbe ali škodo,
 • ali je možno nevarnosti odpraviti in, če ne,
 • kakšne preventivne ali zaščitne ukrepe je treba izvajati za nadzor tveganj.
4. Zakaj niso vsi deli spletne strani dostopni v vseh jezikih EU?

V vse uradne jezike EU so bili prevedeni samo tisti deli te strani, ki se ne spreminjajo. Tisti deli, ki se stalno posodabljajo, so dostopni samo v angleščini. Razlog je predvsem racionalizacija sredstev agencije EU-OSHA.

5. Kaj je skupnost OiRA?

Skupnost OiRA predstavljajo organizacije in razvijalci orodij OiRA. Namen skupnosti je lajšanje razvoja orodij OiRA s spodbujanjem izmenjave orodij, znanja in dobrih praks, podpiranjem sodelovanja, krepitvijo obstoječih stikov v skupnosti in oblikovanjem novih.

6. Ali je možno dodati povezavo do spletišča orodja OiRA?

Da. EU-OSHA dovoljuje objavo povezav do vseh spletnih strani (orodja OiRA, promocijskega gradiva itd.), ki se nahajajo na spletišču projekta OiRA.

7. Kdo lahko postane partner projekta OiRA in član skupnosti OiRA?

Sektorski socialni partnerji (združenja delodajalcev in delojemalcev) na ravni EU in nacionalnih ravneh ter nacionalni organi in organi EU (ministrstva, delovni inšpektorati, inštituti za varnost in zdravje pri delu idr.).

8. Ali se za orodje OiRA uporablja politika zasebnosti?

Orodje OiRA daje uporabnikom na voljo agencija EU-OSHA. Ker je EU-OSHA organ EU, se neposredno uporablja Uredba (ES) št. 45/2001, ki zagotavlja, da so vsi podatki obdelani pošteno, zakonito, samo za omejene in izrecne namene ter se varno shranjujejo.

V orodju se shranjujejo naslednje vrste osebnih podatkov:

 • elektronski naslovi;
 • imena oseb, ki so odgovorne za ukrepe, navedene v načrtu ukrepov (vnos imen ni obvezen);
 • druga imena, ki se lahko vnesejo v prazna besedilna polja.

EU-OSHA za varstvo osebnih podatkov izvaja naslednje ukrepe:

 • osebni podatki niso dostopni zunanjim uporabnikom;
 • uporabljajo se varnostni ukrepi za zaščito pred nepooblaščenim dostopom;
 • vzpostavljeno je ustrezno šifriranje komunikacije.

Celotno besedilo politike zasebnosti za orodje OiRA je na voljo tukaj.

9. Kako skupnost OiRA razširja in prilagaja svoja dela?

Izmenjava avtorskih del poteka prek licence Creative Commons.

Uporabnikom ta vrsta licence omogoča, da si izmenjujejo in prilagajajo avtorska dela na podlagi številnih pogojev, vključno s pogojem, da mora biti delo nekomercialno, avtorstvo pa pravilno navedeno.

Za več informacij obiščite http://creativecommons.org/ in http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Kakšna programsko oprema je orodje OiRA?

Orodje OiRA je odprtokodna programska oprema. Brezplačna in odprtokodna programska oprema je programska oprema z odprto licenco, ki uporabnikom podeljuje pravico do uporabe, proučevanja, spreminjanja in izboljševanja njene oblike prek dajanja na voljo njene izvorne kode.

Orodje OiRA temelji na platformi „Plone“, sistemu za upravljanje vsebin podjetja (1), poslovno logiko aplikacije pa omogočata dodatni opremi „Euphorie“ (2) ter „osha.oira“(3). Uporabniški vmesnik uporablja najnovejšo tehnologijo HTML5 in omogoča obogateno interakcijo s pomočjo aplikacije Patternslib(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Kaj nudijo orodja OiRA?

Orodja OiRA omogočajo:

 • izdelavo dokumenta, ki beleži rezultate ocene tveganj in ga lahko prenesemo na računalnik, oblikujemo ali natisnemo. Ta zapis se lahko posreduje vpletenim osebam v vednost, z njim lahko spremljamo, če so bili uvedeni ustrezni ukrepi, služi kot dokaz za nadzorne organe in v primeru revizije, če se razmere spremenijo;
 • načrt ukrepov (lahko ga prenesemo na svoj računalnik, oblikujemo in natisnemo), ki se osredotoča na izvajanje preventivnih ukrepov, dodelitev nalog in drugo;
 • pregled vseh tveganj; ta zapis se lahko posreduje zadevnim osebam v vednost in za spremljanje, ali so bili uvedeni ustrezni ukrepi za reševanje prepoznanih tveganj;
 • pregled preventivnih in zaščitnih ukrepov, ki se bodo izvajali; ta zapis se lahko posreduje zadevnim osebam v vednost in za spremljanje ukrepov, ki se bodo izvajali v naslednjih treh mesecih.
12. Kaj je potrebno za registracijo?

Za registracijo potrebujete veljaven elektronski naslov in geslo. Uporabnik lahko orodje začne uporabljati takoj po registraciji (čakanje na potrditveno elektronsko sporočilo ni potrebno).

Za prijavo je potrebno vnesti elektronski naslov in geslo, uporabnik pa je nato avtomatsko usmerjen na svoj uporabniški račun.

Ocenjevanja in prijavni podatki so zasebne narave in jih drugi uporabniki ne morejo videti (glej politiko zasebnosti orodja OiRA).

13. Kaj omogoča testna seja orodja OiRA?

Uporabnik lahko uporablja orodje brez registracije, in sicer v testni seji. Če orodje izpolni uporabnikova pričakovanja, se ta lahko registrira s pomočjo elektronskega naslova in gesla. Uporabniki, ki se prijavijo kot gosti, ne morejo shranjevati svojega dela ali prenašati poročil na svoj računalnik.

14. Kaj storiti v primeru pozabljenega gesla?

Uporabniku lahko orodje na zahtevo pošlje opomnik za geslo, ki po vnosu veljavnega elektronskega naslova sporoči prijavne podatke.

15. Ali je možno spremeniti geslo in/ali elektronski naslov računa?

Po prijavi lahko uporabniki kliknejo na manjši trikotnik v zgornjem desnem kotu spletišča (blizu elektronskega naslova) in sledijo povezavi, da spremenijo svoje geslo in/ali elektronski naslov.

16. Ali se mora ocenjevanje tveganj izvesti naenkrat ali ga lahko shranim in nadaljujem ob naslednji prijavi?

Ko se začne postopek ocenjevanja tveganj z orodjem OiRA, ga lahko uporabnik pred zaključkom prekine. Sejo lahko nadaljuje naslednjič z izbiro naslova seje v orodju OiRA. Pri vsaki potrditvi gumba „Nadaljuj“ se vneseni podatki shranijo.

17. Lahko z istim računom odprem drugo orodje OiRA ali z istim orodjem izvedem drugo oceno?

Po prijavi je uporabniku z izbiro gumba, na katerem je simbol majhnega trikotnika, v zgornjem levem kotu (blizu imena orodja OiRA, ki ga uporabnik uporablja) omogočen dostop do nedokončanih ocen tveganj, uporabnik pa lahko tudi začne z izdelavo nove ocene tveganj. Z istim orodjem in računom se lahko shrani več ocen tveganj, pod pogojem, da imajo ocene različne naslove. Pomembno je, da si uporabnik zabeleži elektronski naslov, geslo in naslov vsake ocene tveganj.

18. Kaj storiti v primeru težav pri uporabi orodja OiRA na računalniku, tablici ali telefonu?

Pomembno je, da se pri delu z orodjem uporablja posodobljena različica spletnega brskalnika. Za boljši ogled se priporočajo naslednji spletni brskalniki: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox in Safari.