You are here

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Organizacijski del agencije, ki je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov

Andrew Smith, vodja oddelka za obveščanje in promocijo

 

Namen obdelave

Za pripravo anonimnih statističnih podatkov o uporabi tega spletišča se pri vsakem dostopu do spletišča ustvarijo dnevniške datoteke, ki vsebujejo naslednje združene podatke: skupno število obiskov, države uporabnikov, čas trajanja sej in pot brskanja po spletišču, ki so jo uporabniki izbrali med sejami.

 

Vrsta obdelanih podatkov

Navedene dnevniške datoteke vsebujejo naslednje informacije:

  • IP-naslov uporabnika;
  • datum in čas, ko je bil uporabnikov zahtevek za dostop do spletišča zabeležen na spletnem strežniku;
  • zahtevani spletni naslov (URL);
  • vrnjeno kodo HTTP, poslano pošiljatelju zahtevka (uporabniku);
  • čas obdelave, ki ga je porabil pošiljatelj zahtevka;
  • niz uporabnikovega posrednika, ki ga ima pošiljatelj zahtevka.

 

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu ter naknadne spremembe.

 

Zakonitost obdelave

Obdelava temelji na členu 5(a) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 45/2001).

 

Prejemniki podatkov

Dostop do osebnih podatkov se odobri na podlagi vloge in odgovornosti zadevnih posameznikov (načelo potrebe po seznanitvi):

  • ustrezno imenovano osebje agencije EU-OSHA;
  • zunanji ponudnik storitev gostovanja strežnikov agencije EU-OSHA;
  • pravna služba, Sodišče za uslužbence, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Evropski varuh človekovih pravic, Računsko sodišče, služba za notranjo revizijo, če je to potrebno.

Vse zgoraj navedene prejemnike zavezuje Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov. Agencija EU-OSHA osebnih podatkov ne bo razkrila tretjim osebam. Agencija EU-OSHA osebnih podatkov ne bo razkrila za neposredno trženje v komercialne namene.

Piškotki

Ta stran bo določila začasne sejne piškotke vsakič, ko boste obiskali spletišče. Za začetek seje je treba piškotke potrditi. Izbrisani bodo šele, ko boste zaprli sejo brskalnika. IP-naslov uporabnika se ne shrani v noben piškotek. Piškotki imajo unikatno oznako ID, s katero se identificira seja. Seja je anonimna.

To spletišče uporablja programsko opremo Matomo za izdelavo spletnih statistik, povezanih z uporabo spletne strani. Matomo v celoti gostuje na strežnikih agencije EU-OSHA v Evropski uniji. Piškotke shrani na vaš računalnik, vendar pri tem ne zbira osebnih podatkov. Z anonimno oznako ID lahko identificira vašo sejo, pri čemer je ta oznaka ID za kogar koli drugega neuporabna in je ni mogoče uporabiti za identifikacijo posameznega uporabnika.

Če ne želite, da bi agencija EU-OSHA z orodjem Matomo sledila vaši dejavnosti, lahko zavrnete njegovo uporabo s klikom na spodnje polje.

 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico dostopati do svojih informacij, jih popraviti in blokirati (v primeru netočnih podatkov), zahtevati njihov preklic in ugovarjati njihovi obdelavi v primerih, predvidenih v členih 13, 14, 15, 16 in 18 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, stopite v stik z nami prek e-naslova: information@osha.europa.eu, pri čemer pod zadevo sporočila vpišite „data protection“ (varstvo podatkov).

 

Informacije o obdobju hrambe podatkov

Informacije v dnevniških datotekah se dve leti hranijo na strežniku agencije EU-OSHA, ki gostuje pri zunanjem ponudniku iz Evropske unije.

 

Podatki, potrebni za pripravo anonimnih statističnih poročil, pa se hranijo daljše obdobje.

 

Varnostni ukrepi

Vzpostavljene imamo ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom do podatkov ali njihovim nepooblaščenim spreminjanjem, razkrivanjem ali uničenjem. Med drugim izvajamo notranje preglede naših praks zbiranja, hrambe in obdelave podatkov ter varnostne ukrepe, vključno z ustreznim šifriranjem komunikacij in ukrepi za fizično varovanje, za zagotovitev zaščite pred nepooblaščenim dostopom do sistemov, v katerih hranimo osebne podatke.

 

Zahteva za informacije

Če želijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, prejeti dodatne informacije glede obravnave svojih osebnih podatkov, lahko zahtevo za informacije naslovijo na uradno osebo za varstvo podatkov pri agenciji EU-OSHA na e-naslov: dpo@osha.europa.eu.

 

Stik z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov (ENVP)

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da se obrnejo na evropskega nadzornika za varstvo podatkov: http://www.edps.europa.eu, če menijo, da postopki obdelave niso v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.