You are here

Sektorski socialni partnerji

Socialni dialog predstavljajo razprave, posveti, pogajanja in skupni ukrepi organizacij, ki predstavljajo dva pola industrije (delodajalce in delavce).

Za razvoj orodij OiRA v določenem sektorju (večinoma v angleščini in ob upoštevanju ustreznih direktiv EU) agencija EU-OSHA tesno sodeluje z odbori za sektorski socialni dialog, da bi ta orodja naknadno prilagodila nacionalnim kontekstom.