You are here
shutterstock_103662077.jpg

Kaj je OiRA?

Spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganj OiRA (Online Interactive Risk Assessment) je spletna platforma, ki omogoča razvoj orodij za ocenjevanje sektorskih tveganj v katerem koli jeziku na lahek in standardiziran način.

Razvija in vzdržuje jo Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in temelji na nizozemskem orodju za izdelavo ocene tveganj RI&E.

Zakaj je bilo orodje OiRA razvito?

Ustrezna ocena tveganj je ključna za zdrava delovna mesta. Vendar je izvedba ocen tveganj lahko precej zahtevna, zlasti za mikro in mala podjetja, ki pogosto nimajo dovolj virov ali zadostnega znanja o varnosti in zdravju pri delu, da bi to oceno uspešno izvedla.

OiRA želi to spremeniti. Gre za prvo pobudo na ravni EU, ki želi evropska mikro in mala podjetja spodbuditi k izvedbi ocene tveganj (večinoma s pomočjo držav članic in socialnih partnerjev – združenj delodajalcev in delojemalcev – na ravni EU in držav članic).

Kateri so cilji orodja OiRA?

 • Na evropski ravni:

  • zvišati število evropskih mikro in malih podjetij, ki ocenjujejo in obvladujejo svoja poklicna tveganja;

  • z ustrezno oceno tveganj prispevati k zmanjšanju števila delovnih nesreč in poklicnih bolezni ter izboljšati delovne pogoje;

  • z ustrezno oceno tveganj pomagati podjetjem, da postanejo bolj konkurenčna (na primer tako, da znižajo stroške, povezane z delovnimi nesrečami in poklicnimi boleznimi, zmanjšajo število bolniških odsotnosti itd.).

 • Na nacionalni in sektorski ravni:

  • mikro in malim podjetjem na njihovih spletnih straneh omogočiti uporabo praktičnih orodij OiRA in spodbujati njihovo rabo;

  • prispevati k nacionalnim ciljem glede zmanjšanja števila poklicnih bolezni in delovnih nesreč tako, da se podjetjem omogoči raba orodij OiRA.

 • Na ravni podjetij:

  • omogočati varnost in zdravje delavcev (splošna dolžnost delodajalcev in podjetij) s spodbujanjem rabe orodij OiRA na ravni podjetij in proizvodnje, na ta način pa vzpostaviti celoviti postopek ocenjevanja tveganj;

  • uporabnikom približati postopek ocenjevanja tveganj;

  • izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem rabe orodja z namenom ocenjevanja poklicnih tveganj, na ta način pa izboljšati uspešnost podjetij.

Kako orodje OiRA deluje?

OiRA je spletna platforma, sestavljena iz generatorja za orodje OiRA (kjer lahko razvijalci ustvarijo sektorska orodja) in sektorskih orodij OiRA, do katerih je mogoče dostopati prek interaktivne spletne strani.

Generator za orodje OiRA je za organe EU, nacionalne organe in sektorske socialne partnerje na ravni EU in nacionalnih ravneh brezplačen.

Sektorski socialni partnerji na ravni EU ali na nacionalni ravni ter organi EU in nacionalni organi (razvijalci orodij) lahko generator za orodje OiRA uporabljajo za ocenjevanje tveganj v različnih sektorjih, recimo v sektorju frizerstva. Ta sektorska orodja OiRA so mikro in malim podjetjem dostopna za izvedbo ocene tveganj.