You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Finansieringsmöjligheter

För att hjälpa OiRA-partner att trygga den finansiering de behöver för att förverkliga OiRA tillhandahåller EU-Osha regelbundet information om finansieringsmöjligheter för arbetsmiljöinitiativ inom EU. ”EU funding opportunities for EU-OSHA stakeholders” är den senaste finansieringsguiden som EU-Osha publicerat.

Den ska hjälpa EU-Oshas intressenter att identifiera lämpliga finansieringsmöjligheter. Guiden är avsedd att öka medvetenheten om olika möjligheter att få finansiering på EU-nivå, alltifrån finansiering av arbetsmiljöforskning till åtgärder som genomförs av offentliga institutioner och projekt som initierats av olika arbetsmarknadsparter.

Finansieringsmöjligheter för gemensamma initiativ i olika EU-medlemsstater (som ofta innefattar Efta-medlemmar och kandidatländer) framhålls. Guiden innefattar dessutom ett avsnitt om nationell finansiering från EU:s struktur- och investeringsfonder för flera medlemsstater.