Nationella partner

Nationella OiRA-partner är huvudsakligen nationella myndigheter (ministerier och arbetsmiljöinspektioner) och nationella arbetsmiljöinstitut som har beslutat att gå med i OiRA:s användargrupp och utveckla och genomföra OiRA-programmet i sina länder.

Belgien

Bulgarien

Kroatien

Cypern

Tjeckien

Finland

Frankrike

Grekland

Ungern

Island

Italien

Lettland

Litauen

Malta

Portugal

Slovakien

Slovenien

Spanien