You are here

Primary tabs

Institute for Occupational Safety Improvement - Kroatien

Kontaktuppgifter
Prilaz Ivana Visina 1-3
10020
Zagreb
Kroatien
Website:
Dedicated OiRA website:
Allmän telefon:
+385 1 6459 220
Europeiska arbetsmiljöbyrån är en nätverksorganisation med en kontaktpunkt i varje medlemsstat liksom i stater som är medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och i kandidatländer och potentiella kandidatländer. Du kan kontakta din nationella kontaktpunkt här
Toggle filterClear filter
Nyheter
Croatia flag_0.GIF
26/11/2016
EU-OSHA has signed the OiRA memorandum of understanding for the development, use and maintenance of the OiRA tools with the Institute for Occupational Safety Improvement (Zavod za unapređivanje zaštite na rad) and the Croatian Institute for Health...Se mer
Nyheter
Croatia flag_0.GIF
26/11/2016
EU-OSHA has signed the OiRA memorandum of understanding for the development, use and maintenance of the OiRA tools with the Institute for Occupational Safety Improvement (Zavod za unapređivanje zaštite na rad) and the Croatian Institute for Health...Se mer