You are here

Occupational Health and Safety Authority - Malta

Kontaktuppgifter
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533
Pieta'
Malta
Website:
Dedicated OiRA website:
Allmän telefon:
+356 21 247 677
Profiler på sociala medier
Europeiska arbetsmiljöbyrån är en nätverksorganisation med en kontaktpunkt i varje medlemsstat liksom i stater som är medlemmar i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och i kandidatländer och potentiella kandidatländer. Du kan kontakta din nationella kontaktpunkt här
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
OSH_006234_cropped_2.png
08/11/2016
Kontorsarbetare
Malta
Maltese

Working in offices

Working in offices
Nyheter
Picture by Jeremy Wonnacott (DOI).jpg
29/04/2015
The Occupational Health and Safety Authority (OHSA) has launched an Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in collaboration with EU-OSHA to help small companies evaluate the occupational risks of their workplace.Se mer
OiRA Tools
OSH_006234_cropped_2.png
08/11/2016
Kontorsarbetare
Malta
Maltese

Working in offices

Working in offices
Nyheter
Picture by Jeremy Wonnacott (DOI).jpg
29/04/2015
The Occupational Health and Safety Authority (OHSA) has launched an Online interactive Risk Assessment (OiRA) tool in collaboration with EU-OSHA to help small companies evaluate the occupational risks of their workplace.Se mer