OiRA – Vanliga frågor

Läs vanliga frågor och svar här nedan innan du skickar en fråga. Den kanske redan har besvarats.

1. Vad är OiRA?

OiRA (interaktivt webbverktyg för riskbedömning) har utvecklats av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och är en gratis och lättanvänd webbapplikation som kan hjälpa mikro- och småföretag att införa en steg-för-steg-process för riskbedömning – från identifiering och utvärdering av arbetsplatsrisker till beslutsfattande om förebyggande åtgärder och genomförande av åtgärderna, till övervakning och rapportering.

2. Varför skapades OiRA?

Det finns tillräckligt med bevis för att mikro- och småföretag i allmänhet har vissa brister när det gäller riskbedömning och fastställande av en förebyggande policy. OiRA syftar till att överbrygga detta och bidra till att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag.

3. Vad är riskbedömning?

Riskbedömning är en systematisk genomgång av alla aspekter av arbetet som avser

 • vad som kan orsaka fysisk skada eller annan skada,
 • om risker kan elimineras och, om inte,
 • vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som måste vara på plats för att kontrollera riskerna.
4. Varför är inte alla avsnitt av webbplatsen tillgängliga på alla EU-språk?

Endast de mer stabila avsnitten av webbplatsen har översatts till alla EU-språk, medan de som hela tiden uppdateras enbart finns på engelska. Det har gjorts i ett försök att rationalisera EU-Oshas resurser.

5. Vad är OiRA:s användargrupp?

OiRA:s användargrupp består av de organisationer och människor som utvecklar OiRA-verktygen. Den ska underlätta utvecklingen av OiRA-verktyg genom att stimulera utbyte av verktyg, kunskap och goda tillämpningar, främja samarbete, stärka befintliga förbindelser inom användargruppen och skapa nya.

6. Är det möjligt att lägga upp en länk till OiRA-webbplatsen?

Ja. EU-Osha möjliggör (och välkomnar) länkar till alla webbplatser (OiRA-verktyg, OiRA:s PR-material m.fl.) på OiRA:s webbplats.

7. Vem kan bli OiRA-partner och medlem i OiRA:s användargrupp?

Branschvisa arbetsmarknadsparter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) på EU-nivå och nationell nivå (ministerier, arbetsmiljöinspektioner, arbetsmiljöinstitut osv.).

8. Har OiRA en sekretesspolicy?

OiRA-verktyget ställs till användarnas förfogande av EU-Osha. Eftersom EU-Osha är ett EU-organ gäller förordning (EG) nr 45/2001 direkt och den garanterar att alla uppgifter behandlas rättvist och lagligt, endast för begränsade och uttryckliga syften, och lagras på ett säkert sätt.

Följande typer av personuppgifter lagras i verktyget:

 • En e-postadress.
 • Namn på personer som ansvarar för de åtgärder som anges i handlingsplanen (under förutsättning att dessa namn inte är obligatoriska).
 • Andra namn som kan läggas in i fritextfält.

EU-Osha vidtar följande åtgärder för att skydda personuppgifter:

 • Personuppgifterna är oåtkomliga för externa användare.
 • Säkerhetsåtgärder för att skydda mot otillåten åtkomst.
 • Lämplig kryptering av kommunikation.

OiRA:s fullständiga sekretesspolicy finns här.

9. Hur delar och anpassar OiRA:s användargrupp sitt arbete?

Delning sker via Creative Commons-licenser.

Denna form av licens ger användarna möjlighet att dela och anpassa arbetet enligt ett antal specificerade villkor, bland annat att arbetet ska vara icke-kommersiellt och korrekt tilldelat.

För mer information, besök http://creativecommons.org/ och http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Vilken typ av programvara är OiRA?

OiRA är ett program med öppen källkod. Gratis programvara med öppen källkod licensieras generöst för att ge användarna rätten att använda, studera, ändra och förbättra utformningen genom att källkoden är tillgänglig.

OiRA är byggt på ”Plone”, ett så kallat Enterprise content management system(1), och förvarar sin affärslogik i tilläggspaketen ”Euphorie” (2) och ”osha.oira” (3). Front-end använder den senaste HTML5-tekniken och erbjuder omfattande interaktion via Patternslib-biblioteket (4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Vad erbjuder OiRA-verktygen?

OiRA-verktygen tillhandahåller:

 • Ett dokument med resultaten av riskbedömningen som kan laddas ned, redigeras och skrivas ut. Registreringen kan användas som grund för att informationen ska kunna överföras till berörda personer, för övervakning för att bedöma huruvida nödvändiga åtgärder har införts, för att ta fram bevis för tillsynsmyndigheter och för eventuell revidering om omständigheterna förändras.
 • En handlingsplan (som också kan laddas ned, redigeras och skrivas ut) med inriktning på förebyggande åtgärder som ska införas, vem som gör vad och när osv.
 • En översikt över alla risker. Registret kan användas som grund för att överlämna information till berörda personer och för att övervaka huruvida identifierade risker och åtgärder som ska vidtas hanteras korrekt.
 • En översikt över förebyggande och skyddande åtgärder som ska genomföras. Registret kan användas som grund för att lämna information till berörda personer och för att övervaka åtgärder som ska genomföras under de närmaste tre månaderna.
12. Vad krävs för att registrera sig för ett OiRA-verktyg?

Det krävs en giltig e-postadress och ett lösenord. Så snart användare registrerar sig kan de börja använda verktyget (man behöver inte invänta något bekräftelsemejl).

Inloggning kräver en e-postadress och ett lösenord och användare dirigeras automatiskt till sitt registrerade konto.

Bedömningen och inloggningsuppgifterna är privata och är inte synliga för andra (se OiRA:s sekretesspolitik).

13. Vad ingår i en testsession med ett OiRA-verktyg?

En användare kan börja använda verktyget utan att först behöva registrera sig, genom att köra en testsession. Om verktyget då uppfyller användarens behov och förväntningar kan han eller hon registrera sig genom att ange e‑postadress och lösenord. Testanvändare kan inte spara sina framsteg eller ladda ned rapporter.

14. Vad händer om användaren glömmer sitt lösenord?

Användaren kan be om en påminnelse om lösenord, och får då inloggningsuppgifter när en giltig e‑postadress anges.

15. Går det att ändra lösenord och/eller e‑postadress för ett konto?

När användarna loggat in kan de klicka på den lilla triangeln uppe till höger på webbplatsen (bredvid e‑postadressen) och följa länken för att uppdatera lösenord och/eller e‑postadress.

16. Måste riskbedömningen genomföras under en session eller kan den sparas så att man kan fortsätta senare?

Användaren kan starta OiRA-verktygets session och sedan pausa för att fortsätta senare. Användaren kan starta om vid ett senare tillfälle genom att välja rubrik för OiRA-verktygets session. Varje gång ”fortsätt” väljs lagras de inmatade uppgifterna.

17. Är det möjligt att öppna ytterligare ett OiRA-verktyg eller genomföra en annan bedömning med samma verktyg (med samma konto)?

När användarna har loggat in kan de genom att klicka på den lilla triangeln uppe till vänster (bredvid namnet på det OiRA-verktyg de använder) få tillgång till tidigare sessioner och riskbedömningar, och välja ”starta en ny session”. Flera sessioner kan sparas med hjälp av samma verktyg och samma konto, under förutsättning att de ges olika rubriker. Det är viktigt att användarna registrerar e-postadress, lösenord och rubrik för varje session med OiRA-verktyget.

18. Vad ska användare som har problem med att få tillgång till OiRA på PC, läsplatta eller mobil göra?

Det är viktigt att den senaste versionen av webbläsaren används. För bästa resultat rekommenderas följande webbläsare: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox och Safari.